Skip to main content
Home » Havvind » Store muligheter med nye løsninger
Fornybare ressurser

Store muligheter med nye løsninger

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg
Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg
Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg. Foto: OED/Scanpix

Tilgangen på fornybare ressurser har gitt Norge et unikt utgangspunkt. Vår evne til å ta i bruk disse ressursene og utnytte mulighetene som teknologiutviklingen gir oss, legger grunnlaget for verdiskaping og en trygg energiforsyning også i fremtiden.

Det moderne Norge ble bygd gjennom at vi, for over 100 år siden, grep mulighetene som teknologi og store fornybarressurser ga oss. Elver og fossefall ble tatt i bruk til produksjon av strøm. Etter hvert ble det bygget ut et landsdekkende overføringsnett, der elektrisitet kunne tas i bruk i alle deler av landet. I dag er Norge et land med nesten hundre prosent fornybar kraftproduksjon. Elektrisitet utgjør rundt 70 prosent av den totale energibruken i landet. Fortsatt er ren og regulerbar vannkraft ryggraden i kraftsystemet vårt.  

Klimavennlig samarbeid

Norge var tidlig ute med innføringen av et markedsbasert kraftsystem. Sammen med våre nordiske naboer har vi utviklet en klimavennlig og sikker kraftforsyning. Ved å utnytte de ulike egenskapene ved landenes energisystemer har vi i felleskap klart å bygge et system med mindre konfliktfylte utbygginger og med lavere strømpriser, enn vi ville klart om vi bygget hvert vårt system på hver vår side av grensen.

Vi må fortsette å være innovative. Energimarkedene er i stor endring, både som følge av økt klimainnsats, stor teknologisk framgang og markedsutviklingen i landene rundt oss. Kostnadene ved produksjonen av både vind- og solkraft er på vei ned, og fører til en større andel væravhengig produksjon i mange land. Elektrisitet tas i bruk på nye områder, og andelen strøm i den samlede energibruken øker. Betydningen av en sikker strømforsyning blir stadig viktigere for alle samfunnsfunksjoner.

Teknologiens påvirkning

Teknologiutviklingen går raskt. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag. Norge har alltid ligget langt fremme i å ta i bruk ny teknologi i kraftsystemet. Fremover ser jeg for meg at vi får løsninger som kan utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet på en bedre måte. Dette kan spare samfunnet for store investeringer, både i strømnett og produksjonskapasitet.

Et eksempel på en ny teknologi som allerede har blitt en del av hverdagen vår er avanserte strømmålere (AMS). Disse er nå å finne i nær alle norske sikringsskap. De nye, smarte strømmålerne er til fordel både for strømkundene og kraftsystemet. AMS gir bransjen bedre tilgang til informasjon om forbruk og feil i strømnettet. Slike data kan danne grunnlaget for bedre investeringsbeslutninger og mer effektiv drift av nettet. AMS gir også den enkelte forbruker bedre oversikt over eget strømforbruk og mulighet til å kunne ta i bruk smarte styringssystemer – i tillegg til at man slipper å lese av måleren hver måned. 

Ny teknologi og smartere løsninger er ikke bare noe som kommer i fremtiden. Det er fremtiden. Jeg håper både strømkunder, nettselskaper og kraftprodusenter ser dette og gjør gode valg i årene som kommer.

Av Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Next article