Skip to main content
Home » Grønn transport » Vil du ta en master i bærekraftig transport og urban mobilitet?
Sponset

Fra høsten starter Høgskolen i Molde opp en ny masterutdanning for deg som er opptatt av fremtidens transportsystemer og smart, bærekraftig mobilitet.

Transport angår oss alle, og den spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Det skjer veldig mye spennende med ny teknologi og nye konsepter for mobilitet; nye lavutslipp-transportløsninger, økt bruk av mikrotransportmidler og endrede logistikkløsninger som hjemlevering av pakker i byområder. Samtidig må transporttilbudene være godt tilpasset brukerne, være bærekraftige og de må kunne forsvares økonomisk.

Les mer om de forskjellige studieprogrammene hos HiMolde her

De som skal jobbe på dette fagfeltet trenger derfor en del grunnleggende ferdigheter, som vil bli koblet med siste nytt på feltet. Målet er at studentene skal kunne forstå de grunnleggende systemene slik at de kan være med å innføre nye mobilitetssystemer og løsninger på toppen av de etablerte strukturene.

– Skal man finne de gode løsningene for framtiden er det viktig at studentene forstår hvordan strukturene og transportsystemene fungerer, og hva som skal til for å designe gode løsninger. Dette er selve kjernen i det vi ønsker å tilby i dette masterstudiet, sier professor i transportøkonomi, Svein Bråthen.

Svein Bråthen

Professor i transportøkonomi

Selve studiet

«Sustainable Transport and Urban Mobility», som det toårige studiet heter, er delt inn i fire semestre. Det første semesteret er felles. Her får studentene en innføring i nasjonale og internasjonale transportnettverk samt transportnettverk i byer. I tillegg har de også økonomi, transportpolitikk og reguleringer, samt statistikk. I det neste semesteret kan studentene velge å spesialisere seg i bytransport og urban mobilitet, eller i bærekraftig langdistansetransport og internasjonale transporter. Vi tilbyr også valgfag der man for eksempel kan lære mer om sammenhengen mellom transportsystemer og økonomisk utvikling, eller om samfunnsøkonomiske analyser innen transport.

– I det tredje semesteret velger studentene ti seminarer fra en meny. Dette semesteret er mer praktisk rettet og derfor kan de for eksempel tilegne seg mer kunnskap om drift av transportsystemer, hvordan bymiljøetater planlegger og legger til rette for mikromobilitet i byene eller kanskje om vareflyt i havner, fortsetter professoren.

Les mer om de forskjellige studieprogrammene hos HiMolde her

I det fjerde semesteret skrives masteroppgaven om et emne som studentene har lyst til å fordype seg i.

– Studiet gir et solid fundament hvor studentene får analytisk kompetanse og mye innsikt i hvordan ulike transportsystemer fungerer. Derfor kan man få ganske mange forskjellige jobber med dette studiet i bagasjen, avslutter Bråthen.

Av Tom Backe

Next article