Skip to main content
Home » Grønn transport » Vi må våge å stille krav til levetid
Sponset

Transportbransjen er for tiden preget av virkelighetens ufravikelige forhold. Det kreves en raskere omstilling til nye, bærekraftige forretningsmodeller som tar større sosialt ansvar og er mer samfunnsnyttige. Men kan man også ha drømmer i transportbransjen?

Hvis vi spør Trond Lundsten, administrerende direktør i Ekeri Norge, er svaret at drømmer og visjoner er livsviktige for transportbransjen.

– Vi må våge å ha visjoner, og strebe etter at for eksempel trailere skal ha mye lengre levetid enn de har i dagens situasjon, sier Lundsten.

Trond Lundste

Administrerende direktør i Ekeri Norge

Transportbransjen står overfor mange utfordringer når det gjelder å bli bærekraftig og bidra til en bedre verden for kommende generasjoner. Hos Ekeri Norge har vi innsett at klimamålene krever samarbeid mellom alt og alle, fra råvareleverandører til logistikkplanleggere.

– Hele verdikjeden innen produksjon og logistikk må bli klimanøytral. Det betyr at bærekraft må tas på alvor på alle nivåer.

Tenk smart rundt det klimasmarte

I dag forbindes transportsektoren ofte med negative konsekvenser som CO2-utslipp, luftforurensning og trafikkorker. Dette er utfordringer som må takles gjennom både nasjonale og europeiske klimamål. Dessverre klarer ikke alle i transportbransjen å håndtere det grønne skiftet i det tempoet som trengs. For mange blir klimaarbeidet vanskeligere fordi man mangler kunnskap og tenker for snevert rundt klimasmarte løsninger.

– Ofte ligger fokuset i diskusjonen bare på utslipp, men klimaspørsmålet er mye mer komplisert enn som så. Det kreves gode løsninger som minimerer tomgangskjøring og maksimerer lastekapasiteten, samtidig som speditørene arbeider med å digitalisere transportplanleggingen, konstaterer Lundsten.

Servicenettverk og lengre levetid er avgjørende

Innen 2030 skal utslippene fra trafikk og transport halveres, sammenlignet med nivåene i 2005. Hittil har energieffektiviteten for personbiltrafikken utviklet seg raskere enn for tunge kjøretøy. Det skyldes EUs ambisiøse utslippsgrenser for nye person- og varebiler. Samtidig trengs det mer enn bare effektive motorer og elektriske lastebiler for å løse transportbransjens dilemmaer.

– Det blir stadig viktigere å reparere og samtidig garantere tilgangen til reservedeler. Vi er overbevist om at seriøse aktører i transportbransjen bør ta ledelsen og arbeide sammen for å oppfylle kravene og forventningene.

En klar visjon er selve drivstoffet på reisen mot en mer bærekraftig transportbransje. Lundsten og Ekeri har en visjon for sin egen virksomhet og transportbransjens fremtid.

– Målet vårt er å få en 25 år gammel trailer til å holde i 25 år til. Nå gjelder det å holde fast ved drømmen, konkretisere den og vise vei. Det har både vi og fremtiden alt å vinne på. Hvis vi kan oppnå det, har vi kommet langt, avslutter Lundsten.

Ekeri

I en stadig skiftende verden er en smart og fleksibel transportløsning veien til suksess. Velg Ekeri når du ønsker å maksimere effektiviteten.

Av Tom Backe

Next article