Skip to main content
Home » Grønn transport » – Vi har et samfunnsansvar for å gjøre vår miljøpåvirkning så lav som mulig
Sponset

Sammen med vår transportør jobber Mesterbakeren for å redusere klimautslipp fra egen varetransport. CO2-utslippet fra transport er redusert med nesten 25 prosent siden 2020. 

Mesterbakeren leverer ferske bakevarer seks dager i uken til butikker over hele landet. Selv om de ikke har egne lastebiler, samarbeider de tett med Nortransport AS for å redusere CO2-utslippet.

– Vi pusher på og prøver hele tiden å optimalisere på alle mulige måter, sier kvalitetsdirektør og bærekraftsansvarlig hos Mesterbakeren, Per-Ole Arneberg. 

Per-Ole Arneberg

Kvalitetsdirektør og bærekraftsansvarlig hos Mesterbakeren

Bakerikjeden jobber systematisk for å redusere klimapåvirkningene ved å teste ut, samle inn data og gjøre vurderinger basert på fakta.

Unngår unødvendig kjøring

– I transporten har vi lenge jobbet med å optimalisere ruter med tanke på kjørelengde. I tillegg ser vi på hvordan vi kan optimalisere lasten, sier Arneberg.  

God planlegging og gode rutiner gjør det mulig å velge den beste leveringsruten samtidig som de unngår å kjøre halvfulle lastebiler. Dette reduserer kjørelengde og dermed også CO2-utslipp.

– På noen av våre langruter er vi i gang med å kjøre frukt og grønt sammen med brød for en levering til butikk. Løsningen på dette er «totemp» biler da brødene leveres varme mens frukt og grønt må ha kjøling. 

Tester ut nye biogass- og el-lastebiler

Mesterbakeren har også begynt å bruke klimanøytrale kjøretøy.

– Våre transporter foregår på natten. Brødene bakes om kvelden og natten og leveres i butikk før åpningstid.

– Foreløpig har vi ti lastebiler som går på biogass, seks i Østfold og fire i Oslo. Vi har lenge hatt en åtte pallers elbil i Bergen, og fra denne uken en tilsvarende i Trondheim.

Elbil passer på kortere distanser da rekkevidde og manglende infrastruktur for lading er en utfordring. Biogass passer på mellomdistanser, mens det fortsatt er diesel som gjelder på de lange rutene. Vi vet at det jobbes med hydrogen som erstatning for diesel, men det er noen år frem før disse kommer.

– Vi følger nøye med på utviklingen sammen med vår transportør, så vi fremover investerer i riktig bil når den gamle skal byttes inn.

Foto: Mesterbakeren

Bærekraft i alle ledd

Det er ikke bare varetransporten de jobber med. Mesterbakeren ønsker å redusere miljøpåvirkningene i størst mulig grad i alle ledd, med tanke på mennesker, matsvinn og miljøavtrykk. 

– Vårt hovedmantra når det gjelder miljøpåvirkninger, er å redusere det fossile og øke fornybar energi, sier Arneberg.

Nylig dekket de taket til det nye bakeriet i Trondheim med solcellepanel for å kunne produsere en del av strømmen selv.

– Bakeriene våre har store tak, og det å fylle opp takene våre med solcellepanel, er noe vi har startet med for å se på om vi kan redusere miljøavtrykket vårt i produksjonen, sier Arneberg. 

I tillegg er de opptatt av å ha trygge og sunne matvarer og ikke minst redusere matsvinn. Her bruker de kunstig intelligens i samarbeid med egne varestyrere og REMA 1000 kjøpmenn med lokal kunnskap.

Veien videre

Utviklingen videre kommer an på erfaringene de gjør seg underveis.

– Vi har et samfunnsansvar for å gjøre miljøpåvirkningene så lav som mulig. Vi undersøker og tester forskjellige teknologier, gjør oss erfaringer og jobber systematisk med resultatene for å sørge for å forbedre oss, sier Arneberg. 

Utfordringene de møter i overgangen til klimanøytrale kjøretøy, er hovedsakelig knyttet til infrastruktur. Skal transportnæringen kunne satse på utslippsfrie kjøretøy, må lade- og fyllestasjoner være lettere tilgjengelig.

– Skal Norge klare å nå klimamålene sine, så må utslippene fra transportnæringen ned, og der må alle bidra, avslutter Arneberg.

Mesterbakeren har og tar ansvar, og vil ved lønnsom og ansvarlig drift bidra til at verden når FN´s bærekraftsmål

Av Sissel Nilsen

Next article