Skip to main content
Home » Grønn transport » – Sjøveien kan være et godt alternativ for veldig mange
Sponset

CO2-avtrykket kan reduseres betraktelig ved å få godstransporten over på båt, og bør derfor prioriteres, sier Oddgeir Hepsø i Nor Lines Norway AS. 

Et fullastet skip har betydelig lavere klimagassutslipp og energiforbruk per tonnkilometer enn hva en distribusjonsbil har. Maritim transport er derfor vurdert til å gi miljøgevinster.

– Det er en betydelig CO2-reduksjon hvis man klarer å flytte gods fra tradisjonelle distribusjonsbiler og semitrailere, og over til båt. Og det ønsker vi i utgangspunktet å få til med mest mulig av det godset som vi flytter, sier Oddgeir Hepsø, daglig leder for Nor Lines Norway.

Oddgeir Hepsø

Daglig leder for Nor Lines Norway

Selskapet tilbyr frakt med både bil, båt og bane over hele landet. 

Prioriterer båt

– Vi ønsker å frakte mest mulig på sjøen, så vi har en stor overvekt av egne terminaler langs kysten og bruker en rekke rederier for å framføre godset vårt, sier Hepsø.

Der det er mulig, forsøker de derfor å få godset om bord på et skip, og der vi der det ikke går, finner de en annen løsning. 

Foto: Ziggi

Skreddersydde løsninger

Nor Lines har derfor spesialisert seg på skreddersydde løsninger der de frakter gods med båt der de kan, og med bil når det er nødvendig.

– Det vi ønsker å tilby kundene, er en sømløs transport fra dør til dør, men hvor hovedstrekket av forflytning har blitt utført ved hjelp av skip, sier Hepsø.

At varene bytter transportmiddel underveis, vil ikke kundene merke noe til ettersom de hele tiden har et og samme selskap å forholde seg til.

– La oss si at det er gods som oppstår i området Stavanger og skal til Tromsø. Da har vi biler som henter godset i Stavanger og frakter det til havn, for så å plassere det på et hensiktsmessig fartøy som tar det med opp til Tromsø. Der blir det tatt inn på terminalen vår, og så blir det kjørt direkte til varemottaker i området Tromsø slik at kunden får det levert, sier Hepsø.

Vi bryr oss om miljøet

Som et ledende selskap i transportsektoren er vi i Nor Lines svært bevisst på vårt ansvar for miljø og klima.

Fokus på hele kjeden

Også landtransporten skal være mest mulig klimavennlig. De krever blant annet minimum Euro 6-motorer, som er den mest miljøvennlige dieselmotoren på markedet.

– Vi jobber med å finne lavutslippsløsninger, så det er fokus på hele kjeden, men her følger vi egentlig litt den teknologiske utviklingen. Og foreløpig finnes det ikke veldig mange gode løsninger på leverandører i det segmentet vi opererer i, med relativt tunge, store kolli.

De er også opptatt av fyllingsgraden, det vil si at bilene er fulle. Istedenfor to biler, prøver de å samle godset på en last og at det ikke kjøres tomme biler i retur. I tillegg håndteres godset av elektriske trucker og ikke dieseltrucker.

Sjøveien kan for veldig mange kunder være et ekstremt godt alternativ, fortsetter Hepsø. Både med hensyn til pris og leveringsbetingelser. 

– Jeg tror at mye av det godset som i dag fraktes med lastebil, kunne ha vært fraktet med båt, og derigjennom kunne vi allerede ha tatt ned utslippene uten investeringer. Løsningene finnes allerede i dag, avslutter Hepsø. 

Om Nor Lines

Nor Lines skal tilby markedets mest bærekraftige løsninger for frakt av gods

Av Sissel Nilsen

Next article