Skip to main content
Home » Grønn transport » Nå elektrifiseres tungtransporten!
Sponset

Ladeselskapet Mer har kapasiteten og ressursene til å bygge ut en norsk infrastruktur til tunge kjøretøy. Tungtransport og nyttekjøretøyer over lange distanser henger etter privatbilene.

– Tiden er inne. Nå kommer elektrifiseringen av tungtransporten, sier Lars Thomas Sønningdal, leder for marked og forretningsutvikling hos Mer i Norge.

Lars Thomas Sønningdal

Leder for marked og forretningsutvikling, Mer Norge

Selskapet Mer, med Statkraft på eiersiden, planlegger store investeringer i infrastruktur til elektrisk drevet langtransport. 

– I dialog med transportbransjen, myndigheter og organisasjoner som Grønt Landtransportprogram, kartlegger vi ladebehovene til selskaper og sjåfører som skal elektrifisere bilene, sier Sønningdal.

Du er i trygge hender med ladeløsning fra Mer

Vi er en av Norges og Europas ledende aktører innen elbillading. Helt siden oppstarten for over 10 år siden har vi bidratt med kunnskap, innovasjon og ekspertise på et felt i rivende utvikling – på vei inn i en elektrisk og bærekraftig fremtid.

Mer og Statkraft spiller på lag

Når tungtransport skal lades, krever det vesentlig mer energi enn privatbiler.

– Vår styrke er at vi vil benytte samvirkeeffektene mellom Statkraft og Mer. Mer har ladeekspertise, og Statkraft har kompetanse i energimarkedet.

– Vår styrke er at vi vil benytte samvirkeeffektene mellom Statkraft og Mer. Mer har ladeekspertise, og Statkraft har kompetanse i energimarkedet.

Mer vil være en ledende europeisk aktør innen grønn transport og elektrifiseringen av tungtransport.

Statskrafts bransjekompetanse, nettverk og ressurser er viktig. Statkraft er også i en god posisjon til å løse eventuelle flaskehalser i elforsyningen.

– Hvor ladepunktene for tungtransporten skal etableres, er avhengig av tilgjengelig effekt

i strømnettet, trafikkmengder, stoppmønstre og geografisk beliggenhet. Der er vår ekspertise avgjørende, sier han.

Sjåførene trenger hvile, komfort og forutsigbar lading

Rask lading er ofte viktig, men ikke alltid. Når sjåførene skal hvile kan de lade samtidig. Da trengs et servicetilbud i form av kiosker, toaletter og dusj. Og så er det helt avgjørende at det er en ledig lader når bilen kommer frem til ladestasjonen.

Satsningen på elektrifisering av nytte- og tungtransport i form av private depot hos selskaper i kombinasjon med offentlig lading av tunge kjøretøy er viktig i det grønne skiftet. 

– Mer vil være en ledende europeisk aktør innen grønn transport og elektrifiseringen av tungtransport. Vi er en komplett tilbyder, med mye erfaring og et langsiktig perspektiv. Og langsiktig perspektiv er viktig, for det er store investeringer over mange år som må

til for å bygge ut den infrastrukturen transportbransjen trenger, avslutter Lars Thomas Sønningdal.

FAKTA

Mer Norway AS er et av Norges ledende ladeselskaper, med i overkant av 800 lyn- og hurtigladere i Norge. Selskapet er del av det internasjonale konsernet Mer AS, med selskaper i Norge, Sverige, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Konsernet har flere enn 350 ansatte og 35.000 ladepunkter over store deler av Europa.

Les mer på no.mer.eco/ladeløsninger

Next article