Skip to main content
Home » Grønn transport » Grønne reiseavtaler for Asker-ansatte
Grønn transport

Grønne reiseavtaler for Asker-ansatte

Foto: Unsplash

Miljøvennlig transport er ett av fem viktige innsatsområder i klimastrategien til FutureBuilt-kommunen Asker. Nå har kommunen lasert en mobilitetsstrategi som skal tilrettelegge for grønnere transport blant medarbeiderne.

Vi har slått av en prat med Cato Steinsvåg, sykkelkoordinator i Asker kommune og Ragnar Sand Fuglum, direktør samfunnstjenester

Cato Steinsvåg

Sykkelkoordinator i Asker kommune

Ragnar Sand Fuglum

Direktør samfunnstjenester

Hvorfor har dere laget en mobilitetsstrategi for de ansatte i kommunen?

Først og fremst ønsker vi å bidra til at folk reiser mindre bil – det vil bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken i Asker sentrum, bidra til bedre miljø og trafikksikkerhet og gi store helsegevinster.

Grønne reiseavtaler 

Hvordan får dere ansatte til å reise grønt til jobben – bruker dere pisk eller gulrot?

Det er mange gulrøtter i den nye mobilitetsstrategien. Vi har blant annet lansert det vi kaller grønne reiseavtaler som gir ansatte godtgjørelse for ikke å bruke bil til jobb mer enn én dag i uka i snitt. Det er frivillig å være med, men de som deltar får opp til kr. 900 i måneden som økonomisk kompensasjon. Beløpet bestemmes av reiseavstand og årstid – om sommeren får du for eksempel kr. 200 som godtgjørelse om du går, sykler eller bruker offentlig kommunikasjon og bor to kilometer unna jobben. Bor du 15 km unna og sykler til jobb om vinteren, får du maksimalt beløp – kr. 900.

Det er også mulig å lease sykkel gjennom jobben. Ordningen er uavhengig av grønne reiseavtaler, og du kan søke opptak to ganger i året – vår og høst. For mange er det dyrt å kjøpe elsykkel, og vi har derfor innført en leasingordning som gjør at du kan skaffe deg sykkel uten å måtte ut med en høy engangssum. Gjennom lønnstrekk betaler du ned på sykkelen over tre år, og sykkelen kan deretter kjøpes ut for en mindre sum. Den ansatte kan bruke sykkelen både til jobb og til private reiser – det er ingen restriksjoner på bruken.

FutureBike

Er det mange ansatte som har meldt sin interesse?

200 søkte i første runde. Det er rundt 1 000 ansatte i Asker sentrum som kan søke, og vi har tak på 500 – så vi har plass til mange flere i søknadsbunken. Basert på erfaring fra andre kommuner tror vi at mellom fem og ti prosent av de ansatte vil ønske å lease el-sykler.

Hva med de som trenger å kjøre bil i jobbsammenheng?

Vi etablerer fire til fem bilpooler til bruk på jobb på dagtid, og disse bilpoolene vil være et privat tilbud til innbyggerne på kveld og helg. Vi får reduserte kostnader for kommunen til bruk av privatbil i tjeneste, og ikke minst – god utnyttelse av bilparken.

I 2015 skrev gamle Asker kommune under sykkelerklæringen FutureBike. Er mobilitetsstrategien inspirert av denne?

Ja, det kan vi absolutt si. Det var jo fire tiltak vi skulle jobbe med – sykkelkultur blant barn og unge, sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter, sykkelvennlige kommunale virksomheter og ambisiøse sykkelparkeringsnormer. Alle disse sykkeltiltakene har vi jobbet med de siste årene.

Hva skjer videre fremover?

Reiseavtalene startet 1. juni, mens bilpoolen kommer sommer/høst 2022. Vi skal evaluere ordningen med grønne reiseavtaler i 2024. Vårt håp er selvsagt at også andre som holder til i Asker sentrum skal la seg inspirere av det vi i kommunen gjør og følge etter med tilsvarende ordninger.

Next article