Skip to main content
Home » Grønn transport » Gode støtteordninger er nødvendig for å nå klimamålene
Grønn transport

Gode støtteordninger er nødvendig for å nå klimamålene

Foto: Zero

Overgangen til utslippsfrie nyttekjøretøy går ikke raskt nok. Her må politikerne på banen, mener miljøstiftelsen ZERO.

– Det ser ut til at vi kommer til å nå 2025-målet med hundre prosent utslippsfritt personbilsalg, men nyttetransporten henger fortsatt etter, sier fagansvarlig transport i ZERO, Ingvild Kilen Rørholt. 

Ingvild Kilen Rørholt

Rørholt Fagansvarlig, transport, Miljøstiftelsen Zero

Skal vi nå klimamålene i transportsektoren innen 2030, er det derfor nødvendig med gode insentiver, mener de. 

Økonomiske støtteordninger

Ifølge miljøstiftelsen, er det tre ting som må på plass for å få fortgang i omstillingen. Det ene er økonomisk støtte til innkjøp av elektriske vare- eller lastebiler.

– Hvis du ser på el-lastebiler og el-varebiler, så er de fortsatt en del dyrere i innkjøp, særlig el-lastebilene. Derfor trengs det støtte til merkostnaden, sier Rørholt. 

Også bruksfordeler til de som kjører utslippsfritt er grunnleggende. 

– Det viktigste for lastebileiere eller de som driver med nyttetransport, er hvor mye det koster i bruk. Hva er det som lønner seg? Så det å få bruksfordeler for de som kjører utslippsfritt, er helt avgjørende, sier Rørholt.

Det kan for eksempel være bompengefritak, tilgang til kollektivfeltet, utslippsfrie soner i de store byene og at offentlige innkjøpere benytter utslippsfri transport når de skal ha varer eller tjenester levert.

Gode lademuligheter 

Hvis du skal investere i en elektrisk lastebil, må du også vite at du får ladet den. Bensinstasjonene er overalt, men det er ikke ladestasjonene.

– Vi er nødt til å få på plass ladeinfrastruktur rundt de store byene og langs hovedferdselsårene sånn at alle kan være trygge på at de kan bruke disse el-lastebilene sine overalt, sier Rørholt.

Og den politiske viljen til å nå klimamålene er avgjørende.

– Mange av disse tiltakene gjelder for elbiler i dag, så sånn sett kan man si at det nå er nyttetransportens tur, sier rådgiver i ZERO, Elise Caspersen.

Elise Caspersen

Rådgiver, transport, Miljøstiftelsen Zero

– Poenget er at nullutslippløsningene må bli konkurransedyktige med de fossile kjøretøyene, sier hun. 

Næringslivet er klar

Caspersen påpeker at dette er noe som næringslivet også ønsker, men at det er nødvendig med økonomiske virkemidler for at dette skiftet skal skje raskt nok.

– Teknologien er der og kjøretøyene er der, så hvorfor skifter vi ikke? Hvorfor bytter vi ikke bare kjøretøy når vi skal kjøpe ny bil? En av grunnene er at det er en næring med forholdsvis små marginer, så det å skulle kjøpe en lastebil til to-tre ganger prisen er vanskelig å få til for mange uten gode insentiver. Støtteordninger er viktig, spesielt for denne næringen, sier Caspersen.

– Vi opplever at næringslivet er enig med oss, og at de ønsker omstilling, men at de trenger litt hjelp på veien. Så nå er det opp til politikerne å lage gode rammebetingelser og rammevilkår for å få det til, avslutter Caspersen.  

Av Sissel Nilsen

Next article