Skip to main content
Home » Grønn transport » Det kan virke som om politikerne glemmer varebilene
Grønn transport

Det kan virke som om politikerne glemmer varebilene

Foto: Jamieson Pothecary/ elbil.no

I 2025 er målet at alle nye personbiler og lette varebiler som selges skal være elektriske. Det har Stortinget bestemt. Vi kan lykkes med personbilene – men ikke varebilene, der har vi ikke nubbesjanse.

For Elbilforeningen er elektriske varebiler ett av de viktigste satsingsområdene i årene som kommer. Det må bli like enkelt for bedrifter å velge elbil som det er for privatpersoner. Det er det ennå ikke. Kun 29 prosent av nybilsalget for lette varebiler var elektrisk i 2023.

Ingrid Beate Hauge

Seniorrådgiver og ansvarlig for bedriftsmedlemskap i Elbilforeningen

Virkemidler + enkel lading = elektrisk varebilsuksess

Derfor sparker vi politikerne på leggen for sterkere virkemidler – blant annet et nasjonalt fritak for bompenger og et midlertidig fritak for trafikkforsikringsavgift for elvarebiler. Det må lønne seg for bedrifter å velge elektrisk, for det er fortsatt noen praktiske ulemper ved å velge elektriske varebiler. Nyttelasten er ofte lavere enn fossile alternativer og det tar tid å lade dersom ikke oppdragsgiver har ladere tilgjengelig på arbeidsstedet.

Det skal sies at Elbilforeningen tilbyr et fleksibelt bedriftsmedlemskap som gjør hurtiglading enklere. Bedrifter skal i det minste slippe å bruke tid på fakturaer fra mange ladeselskap og kunne lade hos flere selskap med samme ladeløsning.

Ett felles nytt klimamål for lette og tunge varebiler

2025-målet er i sikte for personbilene. I 2023 endte elbilandelen i nybilsalget på 82,4 prosent. For de lette elektriske varebilene derimot, er det helt urealistisk. Det nytter ikke når kun én av tre varebiler solgt i fjor var elektriske, det sier seg selv.

Derfor foreslår Elbilforeningen ett nytt klimamål som bør gjelde alle nye varebiler, både tunge og lette. Nybilsalget for disse nyttkjøretøyene bør være utslippsfritt i 2027. Slik fremskyndes Stortingets opprinnelige mål for tunge varebiler med tre år. Målet blir krevende å nå, men det er viktig. Uten elektrifisering av de mange nyttekjøretøyene, får vi ikke kuttet nødvendige utslipp. I den norske bilparken er så mye som 15 prosent varebiler, men de står for hele 27 prosent av CO2-utslippene.

Elektrifisering av elvarebiler må på dagsorden

Stortinget bør vedta det nye klimamålet for varebiler når de behandler Nasjonal transportplan. Og så må de skynde seg å få på plass virkemidler som sikrer at det lønner seg for bedriftene å velge utslippsfritt. Både for å få bedre luft, mindre støy og for å kutte klimagassutslipp, må elektrifiseringen av elvarebiler komme mye høyere på agendaen.

Bedriftsmedlemskap i Elbilforeningen

– Lad hos flere ladeselskaper.
– Ladebrikke starter lading.
– En samlefaktura sendes bedriften.
– Enkel tilgang til klimaregnskap.

Les mer på elbil.no

Next article