Skip to main content
Home » Grønn & bærekraftig fremtid » Koronatiltak reduserte globale CO2-utslipp med 17 prosent
Klima og miljø

Koronatiltak reduserte globale CO2-utslipp med 17 prosent

Oslo s
Oslo s
Oslo Sentralstasjon var folketom i slutten av mars som en følge av tiltakene som var innført for å stanse spredningen av koronaviruset. Foto: Iselin Rønningsbakk / CICERO

Daglige, globale CO2-utslipp fra fossile brensler og sementproduksjon falt med opptil 17 prosent i begynnelsen av april sammenliknet med gjennomsnittet per dag i 2019, viser en ny studie.

Totalt kan utslippene for 2020 falle med inntil syv prosent sammenliknet med 2019 avhengig av hvor lenge tiltakene for å stanse spredningen av koronaviruset fortsetter, ifølge studien som nylig ble publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Nature Climate Change».  

Forskerne Glen Peters og Robbie Andrew ved CICERO Senter for klimaforskning er medforfattere av studien, som ble ledet av professor Corinne Le Quéré fra University of East Anglia i Storbritannia.

Studien er den første fagfellevurderte undersøkelsen av hvilke effekter tiltakene som er iverksatt verden over for å stanse spredningen av koronaviruset, har på globale CO2-utslipp.

Forskerne involvert i studien har analysert de daglige utslippene av karbondioksid i 69 land, alle 50 amerikanske delstater, 30 kinesiske provinser, seks økonomiske sektorer og under tre ulike nivåer for sosial distansering og andre koronatiltak.

Daglig utslippsfall på 17 millioner tonn CO2

I 2019 førte brenning av fossile brensler og sementproduksjon til at det på verdensbasis ble sluppet ut i snitt 100 millioner tonn CO2 per dag. I begynnelsen av april falt utslippene til 83 millioner tonn per dag, en nedgang på 17 prosent.

I perioden med de strengeste tiltakene for å stanse spredningen av koronaviruset, falt de daglige utslippene i enkelte land med så mye som 26 prosent.

Koronatiltakene førte til en markant nedgang i lufttrafikken, og i landene med de strengeste restriksjonene, stupte CO2-utslippene fra luftfarten hele 75 prosent i starten av april.

Utslippene fra transport falt med 50 prosent, mens utslippene fra industrien og strømproduksjon gikk ned henholdsvis 35 og 15 prosent. CO2-utslippene fra private hus og leiligheter steg derimot med 5 prosent i samme periode.

Stor usikkerhet omkring fremtidige CO2-utslipp

Det er stor usikkerhet rundt hvor omfattende restriksjoner som vil være nødvendige i resten av 2020 og kanskje også i påfølgende år, for å stanse spredningen av koronaviruset.

Dersom koronarestriksjonene varer til midten av juni, så vil trolig verdens CO2-utslipp falle med 4 prosent i 2020 sammenliknet med 2019. Men dersom koronarestriksjonene verden over varer frem til utgangen av 2020, så kan CO2-utslippene falle med 7 prosent.

– Den ekstreme utslippsnedgangen vi har sett vil trolig bare være midlertidig fordi den reflekterer ingen strukturelle endringer i økonomien eller transport- eller energisystemene, sier Le Quéré.

– Utslippsreduksjonene som har skjedd som en følge av koronapandemien, vil helt klart være uten sidestykke. Men det er uklart om vi kommer til å se varige adferdsendringer eller om aktivitetsnivået vil komme tilbake til normalnivå etter hvert som økonomien og de ulike sektorene kommer i gang igjen, legger Peters til.

Av Iselin Rønningsbakk / CICERO Senter for klimaforskning

Next article