Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Bærekraftige Bærum, med Fornebu i spissen
Sponset

Politikerne har vedtatt at Fornebu skal etableres som nullslippsområde innen 2027. Som en del av utviklingen av det gamle flyplassområdet skal Fornebu etableres som en testarena for fremtidens klimavennlige løsninger.

Fornebu er mest kjent for Oslo Lufthavn Fornebu, som var i drift fra 1939 til 1998. I dag er området i ferd med å bli en attraktiv by med nasjonale og internasjonale kunnskaps- og teknologibedrifter, med rundt 25 000 arbeidsplasser og 3 000 boliger. På sikt vil det bygges rundt 11 000 boliger.

Unni Larsen leder i Smart City Bærum, som er det strategiske partnerskapet mellom Bærum kommune, næringsliv og akademia, forteller at ambisjonene er å transformere området fra fly til by med høye klima- og miljøkrav.

– På Fornebu skal vi teste ut nye løsninger, øke kunnskap om nye teknologier og løsninger, samt skape gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling.

På Fornebu finnes sykkel- og gangveier med høy kvalitet, fjernvarme til boliger og kontorbygg basert på sjøvann, underjordisk søppelsug som reduserer transport i boligområdene og smarte gatelys.

– Den nye Fornebubanen i 2027, vil gjøre reisetiden fra Majorstua til Fornebu på 12 minutter, og vil gjøre stedet enda mer attraktiv å bo, arbeide og reise til, sier Anne Kristine Feltman, Prosjektleder SmartCity Bærum.

Politisk støtte og FutureBuilt

Det er mange prosjekter som skal sørge for smarte løsninger. Hvordan skal målet om å bli ett nullutslippsområde nås?

– Politikerne har vedtatt et innovativt og fremtidsrettet rammeverk gjennom kommunedelplanen, klimastrategien og strategisk næringsplan, noe som gjør det nødvendig å tenke nytt og spennende. Tett samarbeid med utbyggere, teknologileverandører og kunnskapsbedrifter gir gode muligheter for å skape gode fremtidsrettede og lønnsomme løsninger.

– Vi ønsker å tilrettelegge Fornebu slik at det blir lett å leve klimavennlig, sier Larsen.

FutureBuilt skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Målet er å realisere forbildeprosjekter med minimum 50 % reduserte klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk. På Fornebu finnes det allerede flere FutureBuilt-prosjekter, både i regi av kommunen og Obos, som stor utbygger på området. All utbygging på Fornebu skjer nå med høye klima og miljøkrav; Obos-prosjektet Nansenløkka har miljøfokus i byggeriet, grønn mobilitet, urbant land- bruk, energieffektivitet, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger. Aker Tech House halverer klimagassutslippene i forhold til en ordinær byggeplass.

– Oksenøya senter med skole, barnehage og omsorgssenter som åpnes i 2021, vil være i verdensklasse når det gjelder klima og miljø, og vil oppnå Breeam Outstanding, forteller Feltman.

Fornebu som test- og samarbeidsarena

Hvilke aktører ønsker dere å tiltrekke dere til Fornebu?

– Vi samarbeider allerede med fremtidsrettede og fremoverlente næringslivspartnere og ønsker å invitere flere.

Fornebu skal være en testarena for nye mobilitetsløsninger, atferdsendringer, teknologi og sirkulære forretningsmodeller sier Larsen. Feltman supplerer:

– Bærum og Ruter har etablert samarbeid med Tier om el-sparkesykler og sykler som skal gjøre det enklere og raskere å reise i hverdagen. På Fornebu har det i mange år vært testet ut bysykler og sparkesykler. Nå brukes teknologien med geofencing for å sikre at sparkesyklene parkeres på egnede steder.

– På Fornebu finner man også bedriften King Coffee, som i samarbeid med Gruten gjenbruker kaffegrut til å dyrke østerssopp. Slik sirkulærøkonomi og bærekraftig ressursbruk i praksis er jo akkurat det vi ser etter, sier Feltman.

– Vi ønsker alle typer virksomheter velkommen – det kan handle om å utnytte ny teknologi og digitalisering og finne enklere og bedre løsninger i hverdagen, for eksempel gjennom deling, og bedre bruk av ressurser.

Mye av kulturlivet og aktivitetene som er etablert rundt det gamle flytårnet skal bidra til å utvikle området til et godt og variert sted å bo og jobbe. Næringslivet må passe inn og det må vi legge til rette for.

– På Fornebu skal man kunne leve det kortreiste liv. Det skal være lett å bo og leve klimavennlig. Dette ønsker vi å få til i samarbeid med innbyggere, næringslivet, akademia og frivillige organisasjoner, avslutter Unni Larsen og Anne Kristine Feltman.

Om SmartCity Bærum

SmartCity Bærum er et strategisk partnerskap mellom Bærum kommune, næringsliv og akademia. Hovedmålet er at SmartCity Bærum skal være en felles kunnskapsarena for kommune næringsliv og akademia.

Les mer på smartcitybaerum.net

Av Cathrine Naglestad

Next article