Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Tar bærekraftig posisjon
Sponset

Den norske kartongemballasje-produsenten Elopak håper å inspirere andre til å ta grep.

— I disse dager reviderer vi vår bærekraftstrategi for å tilpasse oss endringer i lovgivning, og behovene til våre interessenter. Vi ønsker å opptre på en måte som er best mulig for planeten vår, sier Marianne Groven, miljødirektør i Elopak.

avatar

Marianne Groven

Miljødirektør i Elopak

Elopak er en av verdens største leverandører av emballasje til flytende næringsmidler, og produserer årlig drøyt 15 milliarder kartonger til over 80 markeder. De håper deres bærekraftige posisjon kan inspirere andre til å gjøre det samme.

— Vi har hatt et bærekraftig fokus veldig lenge, og mener at bærekraft ikke er noe man gjør, men noe man er. Vi fokuserer på sosialt ansvar i leverandørkjeden, å redusere utslipp, og å øke resirkuleringen av våre kartonger. For eksempel jobber vi sammen med andre aktører i bransjen hvor vi diskuterer med myndighetene og forklarer og eksemplifiserer hvordan drikkekartongen kan resirkuleres, sier Groven.

Holder materialer i omløp

— Det er store forskjeller mellom ulike land. Her til lands er gjenvinning godt etablert, og Grønt Punkt er flinke til å informere forbrukere om hvordan ulike typer avfall kan sorteres. Drikkekartongene vi resirkulerer i Norge har sterke og lange fibre. Det betyr at de fungerer godt som råvare til produksjon av andre typer matemballasje, som for eksempel esker til pizza og frokostblanding, legger hun til.

Siden Elopak lanserte sin handelsvare Pure-Pak® på 50-tallet, har kartongene gjennomgått flere endringer – både for å møte konsumentbehovet, og for å redusere miljøpåvirkningen.

— Vi har jobbet med dette i lang tid, og har nå intensivert fokuset fordi vi ser viktigheten av tiltak som kan gjøres i henhold til Paris-avtalen, samt nye lover og direktiver. Det er økt krav til resirkulering av alle materialer, og det er økt fokus på reduksjon av plast. Pure-Pak® kartongen har, siden den først ble lansert, gjennomgått mange endringer som ikke er synlig for det blotte øye, samt merkbare endringer på bakgrunn av konsumentbehovet, forteller miljødirektøren.

Gjennomgått store endringer

Gjennom mange år har Elopak jobbet med å redusere mengden papp som brukes i kartongene, uten at det skal gå på bekostning av stivheten. Det er også utviklet brettelinjer som gjør det mulig å trykke ut innholdet, spesielt egnet for drikkeyoghurt.

— Korken ble introdusert for å forenkle åpne/lukke-mekanismen, og gjør det mulig å legge kartongen i kjøleskapet etter åpning. Vi mottar ofte spørsmål om hvordan korken på kartongen kan gjenvinnes, eller om den i det hele tatt kan det. Svaret er ja. Den kan fint leveres inn sammen med kartongen, og er resirkulerbar. Eventuelt kan man skru av korken, og kaste den i den blå posen, fortsetter Groven.

Packaging by nature TM

Elopak har gjort bærekraftige tiltak siden 2007, og har oppnådd en hel del siden den tid. De har blant annet redusert CO2-utslippene med hele 70 prosent de siste elleve årene, bruker utelukkende fornybar elektrisitet, og har siden 2009 hatt fokus på bærekraftig skogbruk.

— Våre kartonger kommer utelukkende fra skoger som er ansvarlig drevet. Det vil si at trær blir plantet på nytt, og skogen blir drevet på en måte som gjør at økosystemene vi alle er avhengig av blir opprettholdt. Dette sikres gjennom sertifiseringsordninger, påpeker Groven.

Elopak er en karbonnøytral bedrift, og har gjort flere tiltak det siste tiåret for å redusere utslipp. En produksjonsbedrift vil ikke klare å eliminere alle utslipp, og av den grunn har de investert i prosjekter i andre deler av verden for å nøytralisere resterende utslipp. Det ene prosjektet er et beskyttelsesprogram for regnskogen i Indonesia, som ofte rammes av ulovlig hogst, for så å bli omgjort til plantasjer.

— Dette er et stort globalt problem, fordi skogene er enormt viktige for planeten, for å konsumere karbon, og for å ivareta økosystemer som er helt vesentlig for alle slags arter, inkludert oss mennesker. At vi kan verne om regnskogene, selv om de har ikke har noe med våre kartonger å gjøre, er utrolig viktig for oss, avslutter Groven.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article