Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Innovative anskaffelser rigger kommunene for fremtidens ekstremvær
Fremtidens kommune

Innovative anskaffelser rigger kommunene for fremtidens ekstremvær

Foto: Norsk Vann

Etter gjentatte styrtregn og flom fra 2016 til 2020, med oversvømte veier og kjellere som førte til kostnader rundt 50 millioner, utfordret Bærum egen organisasjon til å jobbe tverrfaglig og markedet til å finne nye, bærekraftige løsninger. Løsningen «Innovann» kan spare kommunen for flere titalls millioner kroner hvert år.

Ingebjørg Harto

Daglig leder, LUP

Norge trenger nye og bedre løsninger

I en verden hvor behov stadig endres er nye og bedre løsninger ikke bare et ønske, men en nødvendighet. LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer gjennom innovative offentlige anskaffelser.

For å takle ekstremvær må kommunene være både robuste og smidige, forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte muligheter for å kunne bygge en grønnere fremtid. Dette inkluderer bedre forebygging og beredskap i forbindelse med flom, smartere håndtering av overvann og tilpasning til klimaendringer. Fysiske sikringstiltak gir den beste beskyttelsen, men det er også det dyreste tiltaket, i tillegg til at det kan gi store inngrep i naturen.

Det finnes bedre løsninger

I 2018 førte en flom i Nord-Gudbrandsdalen til ødeleggelser på hus og infrastruktur for om lag 45 millioner. Mer stedsspesifikk flomvarsling kunne forhindret mye av dette. Gjennom en innovativ anskaffelsesprosess har flere kommuner i Nord-Gudbrandsdalen fått utviklet et system for presis flomvarsling som gir kommunene mulighet til å iverksette tiltak før skadene oppstår. Dette systemet vil være  spesielt nyttig i områder som er utsatt for flomhendelser med raskt utviklingsløp og det gir kommunene et verdifullt verktøy i deres klimatilpasningsstrategi.

I 2023 startet Bærum kommune implementeringen av «Innovann», med mål om bedre håndtering av overvann ved styrtregn og flom. Løsningen består av en digital dynamisk skybruddsplan og har allerede gitt positive resultater ved å styrke klimatilpasningen i kommunen. Systematisk og tverrfaglig samhandling i kommunen rundt overvann avverger skadene av flom og sparer store kostnader for både kommunen og dens innbyggere.

Ingen grunn til å vente

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Ved å utfordre markedet og la leverandører vise hva som er mulig å få til, får det offentlige bedre løsninger, mer effektive tjenester og mer for pengene. Innbyggerne får bedre produkter og tjenester, og samtidig lokal og nasjonal næringsvekst, med fokus på mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Kommunene må handle nå, og handle sammen, for å møte morgendagens utfordringer og utnytte fremtidens muligheter. På lup.no finner du 54 løsninger og 14 pågående eller kommende innovative anskaffelser, som kan bidra til å bygge fremtidens robuste og bærekraftige kommuner. Vi har innovasjonspådrivere over hele landet som kan hjelpe med alt fra å anskaffe eksisterende løsninger til å sette i gang utviklingen av nye løsninger.

LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden.

Next article