Skip to main content
Home » Fremtidens industri » – Vi vil vokse inn i fremtiden på en bærekraftig måte
Sponset

Helly Hansen har mer enn 140 års erfaring med produkter som er nært knyttet til profesjonell bruk i natur og miljø.  Derfor er det helt naturlig at selskapet er opptatt av bærekraftig utvikling og arbeider målrettet med dette.

– Vi tror på en bedre fremtid og at verden kommer ut av klimautfordringene på en god måte. Men samtidig har vi innsett at utfordringene med tanke på klima, knappe ressurser, menneskerettigheter og rettferdighet nærmest står i kø og at vi er nødt til å bidra til å løse dem i fellesskap, sier Rebecca Johansson som er sjef for bærekraft i Helly Hansen.

Rebecca Johansson

Sjef for bærekraft i Helly Hansen

Når Helly Hansen skal utvikles videre må de ta hensyn til alle disse utfordringene siden de vet at råvaretilgangen kommer til å bli en annen, og at mange av landene der produksjonen foregår ligger i områder som kommer til å bli rammet av de varslede klimaforandringene.

 – Derfor er det viktig at vi som selskap tar ansvar og blir en del av løsningen, fortsetter hun.

Kvalitet og forsvarlige produkter

Utgangspunktet er at Helly Hansen vil lage produkter som egner seg til allsidig bruk og holder lenge. Derfor er det viktig at selskapet har tilgang til materialer med høy kvalitet og at de har gode relasjoner gjennom hele verdikjeden, slik at produksjonen blir forsvarlig i alle ledd.

– Vi har i overkant av hundre leverandører som produserer, monterer og leverer direkte til oss. Bak disse hundre er det enda flere underleverandører som leverer råmaterialene. En analyse vi gjennomførte i fjor viste at en stor del av vårt fottavtrykk ligger i nettopp denne delen av verdikjeden. Derfor er effekten størst hvis vi setter inn tiltak akkurat her, forklarer Rebecca Johansson.

Blant tiltakene bruker Helly Hansen «Higg-indeksen», der de enkelt forklart kan måle hvordan leverandørene arbeider med miljø med tanke på Co2, kjemikalier, avfall og vannforbruk. Ved å benytte dette verktøyet blir det enklere å arbeide målrettet og påvirke leverandørene på en slik måte at produksjonen blir mer bærekraftig. De arbeider også med Bluedesign-godkjente materialer, noe som betyr at kjemikalier som benyttes i produksjonen skal være av en sånn beskaffenhet at de ikke skader miljøet eller de som jobber med dem.

– Vi har også skiftet ut mye av bomullen til organisk bomull produsert uten gjødsel eller sprøytemidler for å gjøre produksjonen vår enda mer bærekraftig, forteller hun.

Gode arbeidsforhold

Like viktig som klima- og miljøaspektene er forholdet til medarbeiderne som produserer Helly Hansens produkter.

– Derfor benytter vi upartiske tredjeparter som måler hvordan arbeidernes sosiale forhold er. Vi vil at våre leverandører aktivt arbeider med forbedringer for de ansatte slik at de beholder folk lenger i bedriftene. At de ansatte har godt arbeidsmiljø, at de ikke jobber for mange timer per uke, at de får riktig betalt og at de virkelig kan leve av den lønna de får, er viktig for oss, sier hun.

Sirkulær tankegang

Helly Hansens produksjon går også mer i retning av sirkulære produkter. Det betyr at produktene skal kunne repareres, men også at råstoffene i produktene kan resirkuleres og settes inn i ny produksjon. Et av målene er at halvparten av alle syntetiske materialer Helly Hansen benytter i produksjonen sin skal komme fra gjenvunnet materiale innen 2025.

Les mer om Helly Hansen her!

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Next article