Home » Fremtidens industri » Vi har et mål om å bygge opp verdens beste og mest sirkulære verdikjeder for emballasje
Fremtidens industri

Vi har et mål om å bygge opp verdens beste og mest sirkulære verdikjeder for emballasje

Foto: Getty Images
kari-bunes

Kari Bunes

Direktør i Emballasjeforeningen og sekretariatsleder i Emballasjeforsk

I Granavolden-plattformen slo regjeringen fast at Norge skal være et foregangsland for sirkulær økonomi. Målet for Circular Packaging Cluster er å bygge opp verdens beste og mest sirkulære verdikjeder for emballasje.

Det krever betydelig arbeid å nå dette målet, men det er ikke tatt ut av løse luften. Norge har tross alt holdt på med innsamling og gjenvinning av brukt emballasje i 25 år. Dermed er vi gode på innsamling og gjenvinning, men vi har fortsatt en vei å gå før verdikjedene blir sirkulære.

Veikart for sirkulære verdikjeder

Forum for sirkulær plastemballasje ble opprettet av Emballasjeforeningen, og utviklet i 2019 et veikart som viser hvordan man kan skape – og hva som hindrer opprettelsen av – sirkulære verdikjeder for plastemballasje. Veikartet viste blant annet at andelen emballasje som resirkuleres og gjenbrukes var noe lavere enn først antatt.

Forumet arbeider videre med å iverksette de tiltakene som ble foreslått i veikartet. En av grupperingene i forumet er Circular Packaging Cluster, som driver aktivt samarbeid for å bygge opp en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering i Norge.

Circular Packaging Cluster er den eneste klyngen eller samhandlingsarenaen i Norge som er representert av ledende bedrifter gjennom hele verdikjeden for emballasje. Dette er en forutsetning for å skape reell utvikling.

Krever samarbeid

WWF peker på den lineære økonomien som hovedårsaken til de største miljøproblemene menneskeheten står overfor. Overgangen til sirkulær økonomi krever samarbeid innad og mellom verdikjeder. Ingen enkeltbedrift kan skape eller gjennomføre sirkulære systemer alene.

Dagens verdikjeder er preget av manglende samarbeid langs verdikjeden, regionale ulikheter i systemene og kostnadsfokus ved materialinnkjøp. Mangelfull innovasjon og kommersielle løsninger er til hinder for sirkulære effekter.

Disse problemstillingene er internasjonale, men har et betydelig markedspotensial for gode løsninger, både når det gjelder produkter, teknologi og systemer. Klyngeprosjektet Circular Packaging Cluster bidrar til å redusere barrierer mellom leddene og aktørene i verdikjeden for emballasje.

I stadig utvikling

Utvikling av plast basert på skogsavfall og sjøplanter er i stor utvikling, men disse løsningene er ikke modne for å kommersialiseres ennå. Circular Packaging Cluster skal være en mulighetsorientert utviklingsarena for produkter og tjenester i emballasjens verdikjede.

Dagens klyngemedlemmer er emballasjeprodusenter, konverteringsbedrifter, de største matprodusentene, dagligvarekjeder, forskningsinstitusjoner, materialutviklere, innsamlere og gjenvinningsbedrifter, teknologibedrifter, med flere.

Vi ønsker flere emballasjeprodusenter som kan bidra til innovasjon og vekst i nasjonal produksjon. Vi trenger virksomheter med kompetanse eller ønske om å satse på resirkulering. Vi ønsker å få med sjømatnæringen, møbelindustrien og andre emballasjeintensive næringer i handel og byggeindustri.

Av Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen og sekretariatsleder i Emballasjeforsk

Neste artikkel