Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Telemarksregionen – en skjult perle i det grønne skiftet
Sponset

Tidligere i år gjennomførte vi en undersøkelse som bekreftet det vi trodde, nemlig at; Telemarksregionen er en attraktiv region for utvikling av ny og bærekraftig industri og næringsvirksomhet. Utfordringen ligger i å gjøre dette kjent utenfor regionen, sier Siri Alfsen, prosjektleder for Powered by Telemark.

Siri Alfsen

Prosjektleder for Powered by Telemark

Telemarksregionen har verdensledende industri, et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv, og Universitetet i Sørøst-Norge har flere lokasjoner her. Høy kompetanse og tett samarbeid mellom aktørene er to av regionens største styrker. I tillegg til det, er sentral beliggenhet på Østlandet og kort vei til Europa et stort pluss.

Ved å formidle gode historier fra regionen ønsker vi å inspirere og påvirke bedrifter til å etablere seg her. Vi har store arealer og plass til både batterifabrikker, datasentre og andre arealintensive virksomheter.

– I denne regionen kommer det til å skje mye fremover, avslutter Alfsen.

Fakta

Powered by Telemark er et prosjekt som samler næringslivet og det offentlige for å synliggjøre telemarksregionen. Prosjektet løfter frem gode eksempler fra regionen på grønn og fremtidsrettet industri og næringsvirksomhet.

Ønsker du å vite mer om telemarksregionen eller Powered by Telemark ta kontakt på [email protected].

Tekst: Powered by Telemark

Next article