Skip to main content
Home » Fremtidens industri » – Ta i bruk roboter og skap sikre arbeidsplasser
Fremtidens industri

– Ta i bruk roboter og skap sikre arbeidsplasser

Robotisering på arbeidsplass
Robotisering på arbeidsplass
Foto: Getty Images

Norsk industri kan ta ut betydelige effektiviseringsgevinster hvis de satser sterkere på robotteknologi.

Samarbeidende roboter er en relativt ny teknologi som gir uante muligheter sammenlignet med tradisjonelle industriroboter. Operatører som arbeider side om side med roboter er et kraftig verktøy i utviklingen av norsk industri fremover.

– Typiske oppgaver våre roboter utfører i for eksempel næringsmiddelindustrien er legging av produkter i pakkemaskiner, legging av plastemballerte produkter i esker og til sist palletering. Vi har en rekke eksempler på slike leveranser der fleksible robotløsninger har bidratt positivt i form av økt effektivitet, bedre arbeidsmiljø, bedre produktkvalitet og dermed økt konkurransekraft hos våre kunder. Norge er en sinke når det gjelder å ta i bruk robotteknologi og ikke minst våre nye samarbeidende roboter. Norsk næringslivet bør derfor snarest gripe mulighetene som ligger rett foran nesen og plukke flest mulig av de lavt hengende fruktene nå, sier Frode Mastad som er markedssjef i APS Robotics

Redsel for effektivisering

– I mange miljøer har det vært skepsis mot å bruke roboter og noen har nok tenkt at kommer vi med en robot, så effektiviserer vi bort en arbeidsplass. Det som skjer er faktisk det motsatte, vi trygger arbeidsplasser og vi utvikler bedriftene når produksjonen effektiviseres slik at de blir mer konkurransedyktige, forklarer Mastad.

En del manuelle arbeidsoppgaver er lite forenlig med det høye kostnadsnivået som vi har i Norge, og det er nettopp slike arbeidsoppgaver som en robot kan gjøre isteden.

– Vi har problemer med å konkurrere med en rekke land, men vi har noen kjempestore fortrinn når det kommer til kompetanse, derfor har vi de beste forutsetningene i verden til å håndtere og betjene moderne produksjonsanlegg, fortsetter han.

– En positiv bieffekt er dessuten at bedriftene som automatiseres frigjør tid til for eksempel å satse mer på kvalitet, det gjør dem i stand til å konkurrere enda bedre.

En hjelpende hånd

Roboter har tradisjonelt vært lite fleksible. Mens et menneske kan flyttes rundt i produksjonen og gjøre ulike oppgaver, har roboten gjerne vært skrudd fast i gulvet og gjort den samme arbeidsoppgaven hele tiden.

– Det er ikke sånn lenger, nå er det mye enklere å lage kostnadseffektive løsninger som er portable. Det betyr at vi kan flytte disse robotene rundt i produksjonslokalene og kan programmere dem til å gjøre ulike arbeidsoppgaver. Roboten kan kanskje putte produkter i esker den ene dagen, den neste kan man bruke den til lakkeringsarbeid. Omstillingstiden er kort og programmeringen er veldig enkel, så på denne måten blir roboten en hjelpende hånd i mange bedrifter.

Vi kan produsere mer i Norge

– Norsk industri sitter på voldsomme potensialer og det er en rekke trivielle oppgaver som maskiner kunne utført både bedre og raskere enn menneskene som utfører dem i dag. Jeg stiller meg stort sett det samme spørsmålet hver eneste dag om hva årsaken er til at norske bedriftseiere og ledere ikke prioriterer dette området høyere. Vi kunne produsert mye mer i Norge hvis vi hadde vært mer effektive, og da er robotteknologi en viktig del av løsningen. Som den kompetansenasjonen vi er burde vi egentlig vært i verdenstoppen når det gjelder robotisering, avslutter Mastad.

Av Tom Backe

Next article