Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Strenge krav til ammoniakk-håndtering
Sponset

Ammoniakk er i ferd med å befeste seg som fornybart drivstoff til sjøs.

Ammoniakk har lenge vært i bruk i industri innen kunstgjødsel-produksjon, samt kjøl og frys. Med det grønne skiftet har ammoniakk også seilt opp som maritimt drivstoff, der bruken av den kjemiske forbindelsen (nitrogen og hydrogen) ikke er uten risiko. Det nordiske selskapet Armatec tar dette på alvor og har sikre løsninger, som kuleventiler designet for bruk med ammoniakk.

– Vi har fått et økt søkelys på ammoniakk, ikke minst på grunn av kjøle-egenskapene. Mediet har et frysepunkt på -77,7 grader og koker ved -33,4, og nå ser vi at interessen for bruk som energibærer eller drivstoff er økende på grunn av den høye hydrogenkonsentrasjonen, forteller Eirik Fossdal, business manager for ventiler og automasjon.

Kuleventiler

– Med den økte oppmerksomheten på hydrogen, rettes det også søkelys på farene, som også omfatter ammoniakk. Selv om den er miljøvennlig i bruk, er den absolutt ikke det ved eventuelle lekkasjer.

En av de store fordelene ved å bruke kuleventiler for ammoniakk, er pålitelighet og holdbarhet. De er konstruert for å tåle de krevende forholdene som er typiske for ammoniakk-applikasjoner, lave temperaturer, krav til tetthet og korrosive miljøer. Den solide konstruksjonen, og pakkboks av høy kvalitet, reduserer risikoen for lekkasjer og driftsstans. I tillegg er kuleventiler for ammoniakk enkle å betjene og vedlikeholde, som bidrar til å redusere driftskostnadene samt øke effektiviteten.

En av de store fordelene ved å bruke kuleventiler for ammoniakk, er pålitelighet og holdbarhet.

Svært lave temperaturer

– Det er helt avgjørende å ha kvalitets­ventiler ved potensielle lekkasjepunkter, så her gjelder det å ikke utelukkende se på pris. En god indikasjon på at ventilene er tette er at de er TA-luft / ISO 1548 – sertifiserte. Ventilene bør være TA-luft / ISO 15848-sertifiserte, en god indikasjon på at de er tette. Det er nemlig ikke alle ventiler som er egnet for temperaturer under 30 minusgrader, fortsetter Eirik.

Kuleventilene er basert på en relativt standard utførelse, men med noen essensielle modifikasjoner. Prinsippet er standard, der en kule med hull tvers gjennom stenges helt når den dreies 90 grader. Det er imidlertid viktig at den også har et lite hull som sikrer at ammoniakken ledes tilbake, altså opp­strøms, for å ventilere det stengte hullet. Dette er en forbindelse som ekspanderer ved eventuell oppvarming. I tillegg er det essensielt at materialene er kompatible, og at det tas hensyn til de øvrige egenskapene til ammoniakk.

– Vi ser en økt interesse innen drivstoff til skip, på steder hvor det ikke er hensiktsmessig å bruke hydrogen under høyt trykk, og på det feltet ligger vi foreløpig i startgropen. Hertil kommer selvfølgelig kunstgjødsel-produksjonen. Det er ekstremt viktig at brukerne velger riktig utstyr til håndteringen av ammoni­akk, det vet bransjene som har brukt dette mediet lenge. Når vi nå beveger oss over i nye sektorer, ikke minst til sjøs, er det viktig at også de blir oppmerksomme på hva som kreves.

Ammoniakk

Ammoniakk, den kjemiske forbindelse bestående av nitrogen og hydrogen, har mange fordeler som gjør den verdifull i ulike applikasjoner som f.eks. gjødselproduksjon og i kjøle- og fryseindustrien. Ammoniakk kan lagres og transporteres relativt enkelt, noe som bidrar til dens allsidighet i ulike sektorer. Ammoniakk må brukes og håndteres med forsiktighet på grunn av dets giftige og korrosive natur.

Les mer på armatec.com

Av Jarle Petterson

Next article