Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Snart kan du skreddersy produkter ut fra egne ønsker og behov
Sponset

Maskinutviklingsselskapet Cody deltar i et europeisk forskningsprosjekt der formålet er at forbrukere og ulike bedrifter i fremtiden skal få muligheten til å skreddersy egne produkter. 

Prosjektet støttes med seks millioner euro fra EUs Horizon 2020-program og ledes av Sintef.

– Den beste sammenligningen for å si noe om hva dette prosjektet går ut på er maskinene som blander riktig farge til deg i malingsbutikken. I første omgang skal vi utvikle minifabrikker som kan produsere vaskemidler, men på sikt er målet at minifabrikkene kan produsere alt fra brød til legemidler, sier daglig leder Ken André Myhra Kihle i Cody.

Ken André Myhra Kihle

Daglig leder, Cody

Enkelt forklart skal løsningen fungere slik at kundene begynner med å besvare ulike spørsmål via en digital plattform, spørsmålene er grundige og laget for å avdekke den individuelle kundens spesielle behov. Hvis man oppgir adressen man bor på kan plattformen for eksempel finne frem i databaser og avdekke hvor hardt vannet er på adressen du bor og ta hensyn til dette når det ferdige produktet skal settes sammen.

– Poenget er at kunden gjennom noen enkle spørsmål skal ledes inn mot hvilke ingredienser vaskemidlet bør inneholde slik at du får et vaskemiddel som har akkurat de egenskapene du trenger, fortsetter Myhra Kihle.

Cody ønsker å øke produksjon i Norge gjennom å utvikle høyteknologiske og automatiserte løsninger med fokus på høy produktivitet, riktig kvalitet og effektiv bruk av ressurser. Les mer her!

Modulbasert produksjon

Selve minifabrikken, der produktene lages, skal settes sammen av ulike produksjonsmoduler som tilfører produktet ulike egenskaper. Noen moduler kan ha oppvarming som sin oppgave, mens andre kanskje skal riste eller røre sammen ingrediensene på en bestemt måte. Hele minifabrikken bygges opp slik at moduler kan legges til produksjonsanlegget uten at de eksisterende komponentene trengs å endres.

– I utgangspunktet skal denne maskinen, med små endringer, kunne produsere nærmest hva som helst. Hvis vi ønsker å bake med den, lager vi kanskje en eltemodul, en hevemodul og en stekemodul, og dermed har vi laget en bakemaskin, forklarer han.

Bidrar til å styrke Europas konkurranseevne

Formålet med EU-prosjektet er å styrke Europas konkurransekraft innen vareproduksjon. Som et ledd i en helhetlig tankegang rundt hele verdikjeden er også mulige forretningsmodeller, betalingsløsninger og tenkte modeller for inntektsdeling en del av prosjektet.

– Med dette prosjektet vil selskapet vårt vokse videre. Det betyr at vi også vil kunne tilby enda flere interessante jobber til de rette kandidatene som kan tenke seg å arbeide med banebrytende teknologi i en spennende og fremoverlent bedrift, avslutter Ken André Myhra Kihle.

Dette er maskinutviklingsselskapet Cody

Cody er et Skiensbasert ingeniørselskap som utvikler, designer og bygger skreddersydd produksjonsutstyr med tilhørende løsninger for automasjon, digitale styringssystemer og robotisering.

Selskapet ble stiftet i år 2000 og teller i dag 11 høyt motiverte, kompetente og engasjerte medarbeidere.

Cody tilbyr skreddersydde løsninger til et bredt spekter av virksomheter innen norsk industri, og har særlig utmerket seg ved å bli Norges ledende maskinbygger innen farmasi, derfor finner vi blant annet selskaper som Bayer og GE Healthcare på Codys kundeliste.  

Tekst: Tom Backe

Next article