Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Slik blir Halden landets mest innovative kommune
Sponset

I 2014 satte Halden kommune seg et ganske hårete mål: Halden skal være Norges mest innovative kommune.

Skal man nå et slikt mål, er det ikke nok å være nytenkende på ett felt. I Halden er mange smarte ideer i ferd med å bli virkeliggjort, blant annet innen kommunale ansvarsområder som avfall, helse, vann, matsvinn, transport og brannvern.

– Viljen er stor både blant politikere, ansatte og innbyggere, og vi er i gang med mange spennende prosjekter. Jeg er glad for at vi får rom til å jobbe innovativt og finne nye, teknologiske løsninger, ofte i samarbeid med næringslivet, sier kommunedirektør i Halden, Roar Vevelstad.

Roar Vevelstad

Kommunedirektør i Halden

Ny type gjenvinning

Den nyeste satsingen handler om avfall. Mye plastavfall må i dag sendes til forbrenning, men i Halden har de inngått en avtale om å etablere et pyrolyseanlegg som skal lage olje av plastavfall. Oljen kan igjen brukes til nye plastprodukter.

– På den måten reduserer vi både forbrenning og transport av avfall. Ved å samarbeide med et nytenkende næringsliv håper vi å nå klimamålene vi jobber etter, samtidig som vi sparer penger, sier Vevelstad.

Trygge hjemme

I 2016 startet Halden kommune opp et prosjekt innenfor helse som kalles «Virtuell korttidsavdeling». Løsningen gjør det mulig for pasienter å bli «skrevet inn» i sitt eget hjem etter en sykehusinnleggelse. Prosjektet har fått så stor oppmerksomhet at det i 2017 ble kåret til «årets smartbyløsning».

– Med Virtuell korttidsavdeling frigir man plasser på institusjoner samtidig som folk får være der de helst vil være – nemlig hjemme. Der får de hjelp gjennom teknologiske løsninger som blant annet gjør det enkelt å snakke direkte med helsepersonell, sier han.

Leier ut biler

Et annet prosjekt som er kjent utenfor kommunegrensene er bildelingsordningen.

– Vi leaser elbiler som brukes av kommunalt ansatte på dagtid, og så leies Smart City-bilene ut til innbyggerne på kveldstid, sier han.

Med finansiering fra Miljødirektoratets støtteordning for klimatiltak i kommunene jobber kommunen med prosjektet «Verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon». Ved hjelp av digitale verktøy og god opplæring, får barnehager, skoler og helseinstitusjoner mer oversikt på kjøkkenet og mindre matsvinn.

Kan varsle pipebrann

– Et av de siste prosjektene vi jobber med, er å utstyre alle piper i Halden med sensor. Det gjør vi i samarbeid med Airmont. Sensoren kan fortelle om det er nødvendig med feiing. Kunstig intelligens vil også kunne varsle når en pipebrann er i ferd med å starte, og kan si noe om hvordan man fyrer i henhold til CO2-utslipp, sier han.

Kommunen holder også på med innføring av intelligente vannmålere.

Tenke nytt

Han legger til at de ulike prosjektene også kan trekke nytte av hverandre. Som for eksempel Smart vann og Virtuell korttidsavdeling.

– Med smarte vannmålere kan det oppdages at en bruker ikke har tappet vann de siste to dagene, og da kan man vurdere om det bør kontrolleres om alt er greit. Da kan man tilby frekvensbasert tilsyn, sier han.

Vevelstad mener det er viktig å våge å røre ved de eksisterende systemene innen teknologi og utvikle disse. Det er dette digitalisering dreier seg om. Med mer enn 2400 ansatte i kommunen mener han ideene vil kunne være mange fra dem som kjenner tjenestene best.

– Vi starter nå prosjektet «Bring it on», som er medarbeiderdrevet innovasjon. Det å løfte frem de gode ideene fra dem som jobber i de ulike etatene er innovativt i seg selv, avslutter han.

Les mer om Halden kommune her!

Av Katrine Andreassen

Next article