Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Skal bygge fremtidens egg- og kjøttbedrift
Sponset

Nortura investerer 1,4 milliarder kroner og gjør tradisjonell industri til et høyteknologisk utstillingsvindu rustet til å vinne kampen om morgendagens forbrukere.

Kampen om plass i butikkhyllene spisser seg til. Egg- og kjøttkategorien er blant de mest konkurranseutsatte i dagligvarehandelen. Samtidig stiller forbrukerne stadig tøffere krav til maten som settes på bordet. Nortura, som eier og produserer de folkekjære merkevarene Gilde og Prior, har derfor lansert en storstilt plan for å effektivisere sin egen industri og øke automatiseringen av sentrale produksjonsprosesser.

– Å drive konkurransedyktig nasjonal prosessindustri med det høye kostnadsnivået i Norge er en utfordring i seg selv. Vi møter tøff konkurranse fra både norske og utenlandske aktører. Vi svarer nå på denne utfordringen ved at vi reduserer overkapasitet, samler foredlingsvirksomhet, rydder opp i komplisert logistikk og automatiserer produksjonen slik at vi kan tilby bønder bedre vilkår samtidig som vi styrker vår egen konkurransekraft, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Samtidig tar konsernet i bruk ny teknologi og avanserte industrielle prosesser for å sette en ny standard for høyteknologisk og bærekraftig matindustri.

– Vi er på en spennende endringsreise og bygger nå fremtidens egg- og kjøttsamvirke til beste for by, bygd og morgendagens forbrukere, sier Panengstuen.

Les mer om Nortura her!

Teknologi i høysetet

Nortura har de siste årene gjennomført en grunnleggende endring i IT-infrastrukturen, der et 60-talls gamle IT-systemer er erstattet av SAP som et nytt helhetlig system som i større grad binder informasjon sammen på tvers av funksjoner og styrker data-kvalitet, slik at systemene i større grad gjenspeiler Norturas omgivelser og behov.

– Vi henter ut gevinster av systemet i alle deler av produksjonen – fra HR via salgs- og operasjonsplanlegging til produksjonsprosessene på fabrikkene. Industristrukturprosjektet tar digitaliseringen et skritt videre når vi nå robotiserer og automatiserer det som manuelle operasjoner. Blant annet arbeider vi med et løfterikt Industri 4.0 prosjekt sammen med SINTEF hvor vi jobber med å realisere nyskapende prosesser som automatiserer og robotiserer kjøttfaget, sier kornsernsjefen.

Selskapet digitaliserer virksomheten også på andre områder og digitaliserte den såkalte livdyrplattformen for kjøp og salg av levende dyr mellom bønder. Her er formidlingen løftet inn på en digital plattform etter mange år med manuelle systemer med et stort antall parter.

For fremtidens forbruker

En sentral komponent i byggingen av fremtidens egg- og kjøttindustri er behovet for å redusere klimagassutslipp fra hele verdikjeden.

– Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser. Mat med lavt klima avtrykk er vårt «licence to operate», sier Panengstuen.

Investeringene og digitaliseringen av industristrukturen vil også bidra til at Nortura fremover kan levere på skjerpede klimakrav.

– Tiltakene vi skal sette i gang er også hovedgrep for å nå målet om 80 prosent kutt i CO₂-utslipp fra veitransport, samt å fase ut fossile energikilder fra anleggene våre. Vi skal òg redusere matsvinn med ytterligere 60 prosent, og innføre bærekraftig emballasje på 100 prosent av våre produkter innen 2030, avslutter hun.

FAKTA

Nortura er bondens eget selskap og lager mat av egg og kjøtt.

Nortura er en av de største matvareprodusentene i Norge.

Konsernet er eid av råvareprodusentene selv, og tar imot egg og kjøtt fra bønder i hele Norge.

Konsernet er en leverandør til andre matvareprodusenter, hoteller, restauranter og storkjøkken, og er en stor leverandør av forbrukerpakkede produkter til dagligvarehandelen, kiosker og bensinstasjoner.

Les mer om Nortura her!

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article