Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Satser stort på digitalisering innen subsea
Sponset

I det strategiske samarbeidet mellom GCE Subsea, GCE NODE og GCE Blue Maritime satses det stort på digitalisering av norsk olje- og gassbransje.

– Vårt prosjekt har som hovedmål om å bidra til økt konkurransekraft i bedriftenes hovedmarkeder nasjonalt og internasjonalt. Industri 4.0 spiller en nøkkelrolle. Vi vil utforske ny produksjonsteknologi, som virtuell prototyping og 3D-printing, nye vedlikeholds- og driftssystemer og nye forretningsmodeller, sier prosjektleder Gisle Nondal, R&D Manager i GCE Subsea.

Her er eksempler fra bedrifter som er med i prosjektet:

Mjøs Metallvarefabrikk AS

Mjøs har en klar målsetning om å være ledende innen nye teknologiske produkter.

– Vi gjennomfører en rekke interne utviklingsprosjekter, samt deltar i omfattende samarbeidsprogrammer med anerkjente industripartnere og forskningsmiljøer, som for eksempel SFI Manufacturing, GCE Subsea, BIA-prosjekt og SkatteFUNN prosjekt. Vi har også tett dialog med utdanningsinstitusjoner, blant annet på grunn av rekruttering. Automatisering er i seg selv et velkjent virkemiddel for å øke produktivitet og senke kostnader, men som i hovedsak fremdeles har sitt tyngdepunkt innenfor høyvolumproduksjon. Nye teknologiske løsninger er imidlertid i ferd med å endre premissene og muliggjøre utstrakt bruk av roboter og andre automatiseringsløsninger, også innenfor små- og mellomvolum, sier daglig leder Bjørn Øvsthus i Mjøs.

Karsten Moholt AS

Et firma som jobber med store prosjekter.

– En borerigg på et oljefelt kan generere terabyte med data hver dag, men veldig lite av dette blir utnyttet for å gjøre optimale beslutninger i for eksempel et vedlikeholdperspektiv, hvor vi ønsker å utnytte mer data fra maskiner for å finne symptomer på helsen til maskinen, samt kunne sette en god diagnose på videre drift. IIoT og AI løsninger er nå blitt skalerbart og kost-nytte effektivt å vi er nå i full gang med å ta i bruk denne type teknologi, i samspill med vår spisskompetanse på roterende utstyr, tilstandskontroll og vedlikeholdsfilosofi. Vi ønsker å bli mer agile og konkurransedyktig gjennom prediktive modeller som gjør at vi kan forutse og reagere på en annen måte enn før, sier CDO Stian Bless i Karsten Moholt AS.

Mekatronikk AS

En bedrift med tjue ansatte som jobber med industri 4.0.

– Mange spør oss hvordan det er mulig å jobbe globalt med vårt utgangspunkt i et høykostland som Norge. Vårt svar på dette er fleksibilitet, effektivitet og kvalitet gjennom digitalisering og automatisering i en helt annen grad enn våre konkurrenter. Som en liten bedrift som har spesialisert seg på små og mellomstore produksjonsserier er god datakvalitet helt avgjørende for å få til en effektiv og smidig drift. For oss er derfor arbeidet med å bedre kvaliteten i våre stamdata en kontinuerlig prosess og en naturlig del av driften. Det å produsere elektronikk og elektromekanikk er vel så mye snakk om produksjons logistikk som selve produksjonen, sier daglig leder Richard Nilsen i Mekatronikk.

DNV GL

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet. Drevet fram av dette målet gjør DNV GL det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Digitalisering står høy på DNVGLs agenda. Vi har nettopp besluttet å etablere et nytt foretningsområde «Digital Solutions» hvor vi samler all vår kompetanse innenfor digitale løsninger, software, information risk, programmering og ontologi. Foretningsområdet får cirka 1000 ansatte og kommer å ledes av Elisabeth Tørstad som frem til nå var CEO for Olje og Gass i DNVGL. Vi ser at kombinasjonen av dyp bransje-, domene- og teknologikompetanse kombinert med digitale løsninger vil gjøre oss bedre i stand til å støtte våre kunder. Vi kan rense og håndtere større datamengder som innebærer at vi kan se mønster vi ikke tidligere kunne se. Når fagpersoner med dyp teknologikompetanse på denne måte får tilgang til ny information om utstyr, strukturer og komponenter kan de for eksempel gi bedre råd om restlevetid. I tillegg kan vi effektivisere våre egne arbeidsprosesser noe som vil gjøre oss mer konkurransedyktige, og presentere resultater fra det vi gjør på en interaktiv måte noe som vil gjøre oss til en mer attraktiv partner for våre kunder sier Kjell Eriksson, Vice President og leder for Olje og Gass virksomheten i Norge.

Synergier for alle bransjer

Prosjektets endelige mål er at teknologi og kompetanse fra olje- og gassbransjen også skal være avgjørende for en videre og positiv utvikling innen offentlig sektor, landbasert industri og selvfølgelig innenfor de havbaserte næringene.

, 

Next article