Skip to main content
Home » Fremtidens industri » – Rogalands beste på energi
Sponset

Dalane Energi er ikke bare en motor for næring i lokalmiljøet, men har store ambisjoner for den grønne omstillingen, blant annet ved hjelp av hydrogen.

I november neste år er det 120 år siden Dalane Energi ble etablert i Øgreyfoss, nær Egersund. I dag står selskapet sterkere enn noen gang, med store vyer for det grønne skiftet.

– Vi føler fortsatt på et stort ansvar for regionen, og har store planer om å akselerere omstillingen, i og utenfor Dalane, forteller administrerende direktør Idar Sønstabø.

Idar Sønstabø 

Administrerende direktør, Dalane Energi 

– På visse områder er vi alt det beste energiselskapet i fylket. I 2016 ble vi omgjort fra interkommunalt selskap til AS, og syntes det var en fin anledning til å lage en ny strategi. Å bli størst skal holde hardt, men best er vi allerede. Vi er godt etablert med småkraftverk, nettvirksomhet og strømsalg, og på få år har vi fått nettleien ned.

Autonome småkraftverk

Selskapet prioriterer høy grad av tilgjengelighet, service og tilstedeværelse. Med lange tradisjoner innen småkraft, har Dalane Energi utviklet et driftssystem, laget for overvåking og fjernstyring tilpasset småkraftverk.

– Vi har utviklet programvare-løsningen KraftSCADA, som blant er tunet inn mot kraftpriser og fyllingsgraden i magasinene. Den har tatt ordentlig av, og selges til over 100 norske kraftselskaper, basert på at vi er blant landets beste på drift av småkraftverk. De har mindre marginer enn de større kraftverkene, som ikke gir rom for 24/7-bemanning på stedet. Med denne programvaren kan imidlertid alt styres fra en sentral, der du får opp alarmer for det minste avvik.

– Vi har den laveste nettleien, og bestemte oss tidlig for å være trasparente i strømsalget, og det har vi holdt fast ved. I dag kommer vi veldig godt ut i prissammenligninger, i Rogaland helt i tet.

Dalane Energis hydrogenfabrikk på Kaupanes i Egersund havn under konstruksjon. Foto: Arne Ove Østebrøt

Samtidig er Dalane Energi en aktiv bidragsyter til lokal næringsutvikling, og et lokomotiv for regionen, der egenproduksjonen av kraft fortsatt pågår, mens strømsalget er landsdekkende, tillikemed tjenester på produksjon og drift.

– Lokalt har vi ambisjoner om å lose Dalane-regionen gjennom det grønne skiftet, som for oss betyr en overgang til bruk av mer fornybar strøm. Ett eksempel er hydrogensatsingen, der vi har kjøpt oss inn i HYDS på Stord. Fylkeskommunen utarbeidet en regionalplan, der de spesifikt blinket ut krafttilgang, nærhet til sjø og tilrettelegging for kraftkrevende industri, samtlige punkter vi innfrir på, både med tanke på det grønne skiftet og økt aktivitet for næringslivet.

Går for hydrogen

– Får vi spørsmål om å bidra til å utvikle infrastrukturen i regionen, er holdningen alltid å være positiv og se muligheter. Vi har store forventninger til hydrogensatsingen. I første omgang har vi bygget et anlegg med kapasitet til å produsere opp mot 140 tonn hydrogen i året. Anlegget er dimensjonert for å skaleres opp til en årlig produksjon på 900 tonn, i takt med at markedet modnes.

– Går vi litt sør for oss, ser vi muligheter for et storskala hydrogen- og ammoniakk-anlegg på Tellenes, hos Titania i Sokndal. Nærhet til sjøen er avgjørende for transportkostnadene, og jeg har stor tro på at hydrogensatsingen, til flere formål, blir stor. Fordelene med hydrogen er mange, og det kan anvendes på flere forskjellige måter: den kan lagres i beholdere, transporteres, brukes som drivstoff og som råmateriale i industrien. I perioder hvor strøm selges svært billig, på grunn av overskuddsproduksjon, kan dette utnyttes til å øke produksjonen av grønt hydrogen som igjen kan lagres.

Idar er i alle fall sikker på at vi er på vei inn i en fremtid som kombinerer flere fornybar-kilder, med batterier og hydrogen som de dominerende. Ett eksempel er luftfarten, hvor batterier kan bli for tungt og for lite fleksibelt, med tanke på lading og så videre, og hydrogen vil fungere fint for tyngre transport og landnær skipsfart.

– Dette markedet gir store muligheter, og vi har vel egentlig ambisjoner om å være best, også der, avslutter Idar.

Dalane Energi

 Vi hjelper kundene våre med å kutte strømutgiftene sine gjennom energirådgivning, befaring, gunstige og ærlige strømavtaler uten skjulte kostnader og bindingstid. 

Av Jarle Petterson

Next article