Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Olje- og gassindustrien er en viktig brikke i det grønne skiftet
Sponset

Vi hører mye om at den norske olje- og gassindustrien må fases ut for å møte fremtidens klimautfordringer. Men hvordan ser egentlig dette bildet ut? Vi spurte administrerende direktør Anniken Hauglie i interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass om deres fremtidsperspektiver.

Fortsatt produksjon i fremtiden

Olje- og gassindustrien er en av Norges aller mest betydningsfulle næringer for det norske samfunnet. Denne sektoren gir den høyeste inntektsstrømmen til fellesskapet og genererer et formidabelt antall arbeidsplasser over hele landet.

Anniken Hauglie

Administrerende direktør, Norsk olje og gass

Det internasjonale energibyrået (IEA) er helt tydelige på at olje og gass kommer til å være en sentral del av den totale energimiksen i flere år fremover. Derfor er vedtak om sluttdato en dårlig idé.

Behovet for olje og gass knytter seg heller ikke bare til energi, men er vel så viktig som innsatsfaktor i mange produkter vi kanskje ikke forbinder med olje. Produkter som for eksempel kosmetikk, maling, plast og klær, slik at spørsmålet blir: Hvem skal produsere den oljen og gassen som verden har behov for? Det skal Norge. Vi skal fortsette å levere olje og gass produsert med lave utslipp til en konkurransedyktig kostnad, så lenge det er etterspørsel.

Historiske klimamål

Norge produserer olje og gass med et lavt CO2-avtrykk. Og bransjen har satt seg historiske ambisjoner om å redusere egne utslipp til nær null i 2050. I tillegg har vi satt oss mål om å gradvis skape en ny og fremtidsrettet energinæring på norsk sokkel som inkluderer hydrogen, prosjekter for CO2-fangst og -lagring og fornybar energi fra havvind som vil muliggjøre store utslippskutt i Norge og i Europa. Dette gir nye muligheter for eksport av teknologi og løsninger som reduserer utslipp i våre markeder.

Europa vil ha behov for store mengder hydrogen for å nå sine klimamål og samtidig ha energisikkerhet. Hydrogen fra naturgass og CO2-fangst og -lagring er løsninger som kan gi store utslippsreduksjoner fra industri som ikke kan elektrifiseres. Dette er også med å danne grunnlaget for å etablere nye verdikjeder i Norge som vil skape arbeidsplasser og inntekter til samfunnet.

Vi vet at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel vil reduseres, rett og slett fordi reservoarene vil tømmes. Men det er viktig at vi bruker tiden frem til det skjer til grønn omstilling og til å utvikle nye næringer og nye næringskjeder, slik at Norge får flere ben å stå på. Da må vi dra nytte av teknologien og kompetansen vi har fra norsk olje- og gassindustri til å utvikle ny og fremtidsrettet industri og mer klimavennlig energi.

Lang erfaring

Norsk olje og gass har spilt inn et forslag til regjeringen om at Norge bør ha som mål å tenke stort og føre an i arbeidet innen fornybar energi. Vi har de beste forutsetninger for å lykkes i dette kappløpet, siden vi er en nasjon som har levd av å høste det som naturen har kunnet gi oss gjennom generasjoner. At vi også har lang erfaring og spisskompetanse på avansert teknologi og installasjoner som tåler tøffe forhold langt til havs og på store havdyp, gir oss konkurransefortrinn vi kan bruke å lykkes på globale markeder og bane veien for en grønn omstilling.

Det er bare å sette i gang.

Norsk olje og gass er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som driver på norsk sokkel. Les mer her!

Tekst: Tom Backe, [email protected]

Next article