Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Nytt verktøy gjør det enklere for norske bedrifter å bli bærekraftige
Fremtidens industri

Nytt verktøy gjør det enklere for norske bedrifter å bli bærekraftige

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Hvordan kan din bedrift bedre utnytte mulighetene i det grønne skiftet? Svaret finner du i den splitter nye veiviseren fra DigitalNorway.

– Vi har sett at det kan være vanskelig for små- og mellomstore bedrifter å vite hva de kan og bør gjøre for en bærekraftig omstilling, sier daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway.

I august lanserte DigitalNorway en ny gratis veiviser om bærekraft: Et digitalt nettkurs som gir deg verktøyene du trenger for å jobbe med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling i din bedrift. Omstillingen vil kreve mye av bedriftene fremover. For eksempel kommer det stadig nye krav og forventninger både fra kunder og finansinstitusjoner. Og hva er det egentlig som skal rapporteres på for å oppfylle bærekraftsmålene?

Den nye veiviseren er utviklet av DigitalNorway i samspill med en rekke eksperter fra næringsliv og norske fagmiljøer. NMBU og NHH har vært hovedpartnere i prosjektet, og UN Global Compact Norge, DNV og GCE Node har vært tett på i arbeidet. 

Bærekraft + business = muligheter

 Det er definitivt et behov for å tilgjengeliggjøre informasjon om klimatiltak og bærekraft på en ryddig og god måte, sier administrerende direktør Kim Gabrielli i UN Global Compact Norge.

Kim Gabrielli

Administrerende direktør i UN Global Compact Norge

– Samtidig er det vel så viktig å vise frem alle mulighetene som ligger i bærekraftig omstilling – i tillegg til selve miljøgevinsten. Listen over klimautfordringer er rett og slett en smørbrødliste over gode forretningsmuligheter, forteller han. 

Mulighetene ligger ikke bare innenfor de mest åpenbare områdene, som solcellepaneler, turbiner for havvind, batterier og så videre. Også hittil uutforskede digitale løsninger viser vei for nye forretningsmuligheter.

– Vil inspirere andre bedrifter

– Jeg liker spesielt godt at veiviseren forteller historier om selskaper som allerede er i gang med arbeidet. Det tror jeg vil inspirere andre bedrifter til å gjøre det samme, sier Lin Jacobsen Hammer.

Lin Jacobsen Hammer

Bærekraftsansvarlig i DNV

Hammer jobber til daglig som bærekraftsansvarlig i DNV, og er en av ekspertene som har bidratt til veiviseren. Hun tipser deg blant annet om hvilke spørsmål du bør stille før du går i gang, i tillegg til hvordan du etablerer gode rutiner for å rapportere om målene.

Ifølge Abelias omstillingsbarometer 2021 har norsk næringsliv fortsatt en lang vei å gå for å bli internasjonalt konkurransedyktige på bærekraft. Bedre tilrettelegging for denne omstillingen er helt sentralt for å sikre at velferdsstaten overlever, og for å sikre at norske bedrifter ikke seiler akterut. For Digital Norway er arbeidet med digitalisering en naturlig del av den grønne omstillingen:

– Vi sier at digitalisering handler om å utnytte data og digitale teknologier til å forbedre, fornye og skape nytt, og det er ingen tvil om at digitalisering er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Vi er ikke opptatte av digitalisering for digitaliseringens skyld, men hvilke utfordringer og behov det kan løse på samfunnsnivå, sier hun.

Tekst: DigitalNorway

Next article