Home » Fremtidens industri » Norsk kraftproduksjon har et betydelig effektivitetspotensial
Sponset

Den totale vannkraftproduksjonen i Norge er på cirka 150 terrawattimer, men dersom kraftverkene oppgraderes, kan man få ut nærmere ti prosent mer kraft enn i dag.

Alle vet at energien vi får fra vannkraft er ren og fornybar, men det ikke alle vet er at vannkraften er den energibæreren som gir lavest karbonavtrykk per energienhet med bare fire gram Co2 per kilowattime. Til sammenligning har vindkraft et karbonavtrykk på 15 til 20 gram, mens solenergi ligger på cirka 50 gram.

– Det er veldig viktig at kraftverkene våre oppgraderes, for det ligger betydelige gevinster i å oppgradere og utvide eksisterende kraftverk uten å gjøre inngrep som påvirker miljøet. Energipotensialet er betydelig og renere energi har vi ikke, sier Morten Hansen som er salgssjef i Rainpower.

Tradisjonsrik og høyteknologisk

Rainpower er en erfaren leverandør av vannkraftutstyr basert på norsk teknologi. Deres portefølje dekker nye kraftverk, rehabilitering, oppgraderinger samt service og reservedeler. Rainpower har avansert turbinteknologi og komplette styringssystemer for turbin- og innløpsventiler og er i fremste rekke når det gjelder magnetiseringsutstyr og regulatorsystemer, samt kontrollanlegg for kraftverk.

– Dagens selskap ble stiftet i 2007, men vi har lange tradisjoner og var tidligere eiet av Kværner. Derfor har selskapet vært et viktig bidrag i utviklingen av et miljø for vannkraftutbygging og produksjon av vannkraftutstyr i Norge i veldig mange år, fortsetter Hansen.

I dag er det cirka 200 ansatte i Rainpower, som har hovedkontor på Kjeller. Det er derfra prosjektledelsen foregår, og også der vi finner ingeniørstaben i selskapet. På Sørumsand har Rainpower produksjonsverkstedet som ble bygget allerede i 1903.

– Her bidrar vi til å beholde verksteds- og produksjonskompetanse i Norge, siden vi produserer deler av det utstyret vi leverer i egen regi på Sørumsand. Vi tar også inn lærlinger hvert år, og på den måten holder vi tradisjonene og kunnskapen ved like, sier han.

Rainpower har også et turbinlaboratorium i Trondheim. Det er der de driver med innovasjon og utvikling som sørger for at turbinene blir stadig mer effektive.

– Det er snakk om ny teknologi og om å videreutvikle høyteknologiske produkter. Utstyret som tilbys i dag er mer forutsigbart i henhold til vedlikehold og levetid, og har høyere virkningsgrad. Det bidrar også til å skape mer fortjeneste for kundene våre, legger Hansen til.

Den siste avdelingen er Hymatek Controls, en ledende aktør innen turbinregulering og magnetisering. Dette selskapet er skilt ut som et eget datterselskap og er lokalisert på Bryn i Oslo.

Kjent og anerkjent

Rainpower har hele verdikjeden i Norge, inkludert både spisskompetanse og teknologi som ligger helt i verdenstoppen.

– Vi kan levere nøkkelferdige løsninger til mindre kraftverk som det bygges en del av. Vi leverer også til store nye kraftverk, men det er forholdsvis få slike som bygges i Norge. Det viktigste segmentet vårt er oppgraderinger av eksisterende anlegg, og da er det nok en fordel at vi er norske, siden kundene føler at det er kort vei til teknologien. Det finnes mange gode eksempler på vellykkede oppgraderinger som vi har gjort og bevisene på at vi leverer det vi garanterer av teknisk ytelse er mange. Derfor er det nok riktig å si at vi både er kjente og anerkjente i dette markedet, tilføyer han.

Etterlyser bedre rammebetingelser

Ifølge Energi Norge beskattes vannkraft svært strengt i Norge i dag. Derfor har mange tatt til orde for at grunnrentebeskatningen bør tilpasses slik at gamle kraftverk kan moderniseres.

– Vi etterlyser også et bedre tilrettelagt skattesystem som gjør at det blir mer lønnsomt å oppgradere eksisterende kraftverk. Grunnrentebeskatningen gjør at belastningen for de som driver vannverkproduksjon blir stor, også sammenlignet med andre fornybare energikilder. Hadde man lagt om grunnrenteskatten litt for å stimulere til oppgradering, så hadde det vært i alles interesse, avslutter Hansen.

Neste artikkel