Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Norsk industri på riktig spor
Fremtidens industri

Norsk industri på riktig spor

Foto: Christopher Burns/Unsplash

Norsk industri står i dag for omtrent 11 prosent av verdiskapingen. Gjennomsnittet i EU er på rundt 16 prosent. Her i Norge har vi vært så heldige at vi har hatt enorme inntekter fra eksport av olje og gass. Vi har nesten glemt hvordan det var før.

Stein Lier-Hansen

Adm. dir. i Norsk Industri

Når denne inntekten nå gradvis reduseres, må vi erstatte den med noe annet. Den norske eksportnæringen må bygges ut for å sikre videre velferd og sysselsetting. 

Å kompensere for den inntektsreduksjonen vi vil oppleve fremover, er ikke gjort i en håndvending. Vi vil ikke finne noe som er like lukrativt som olje og gass. Derfor må vi bygge opp ulike næringer som i sum kan kompensere. For å klare det, må norsk industri være konkurransedyktig, ta i bruk det beste av teknologien og være grønn.

Den fjerde industrielle revolusjonen

De fleste bedrifter er inne i en tøff omstilling for tiden, der man skal være produktiv, effektiv og konkurransedyktig, samtidig som man skal være med på «det grønne skiftet». Industri 4.0 handler om den fjerde industrielle revolusjonen, der internett og produksjon jobber sammen.

Det er nødvendig å automatisere og bruke roboter for å sikre økt produktivitet og dermed konkurransekraft. Vi må også begrense tap av ressurser gjennom avfall, og høy produksjon per arbeidstime. Sistnevnte krever big data og bedre kommunikasjon med kunden. Her kommer 3D-teknologi inn og gjør det enklere å gi kunden nøyaktig det de ber om.

Flat struktur i Norge

Vi har noen styrker her i Norge. I internasjonal sammenheng, er våre bedrifter relativt små, med tett kontakt mellom ansatte og ledelsen. De ansatte er ofte omstillingsdyktige uten at det fører til konflikt. I Norge har vi også, i større grad enn resten av verden, en flat struktur. Det er en stor fordel.

De store bedriftene har kommet langt og er forbilledlige. Mindre bedrifter har ofte mer enn nok med å overleve og det kan være tyngre å ta disse omstillingene. Her skal de gode lære opp de som henger etter. Vi må sørge for god informasjon i verdikjedene, slik at hele verdikjeden tar i bruk de verktøyene de trenger.

Positiv utvikling

Ja, vi henger litt etter her i Norge, men vi er på god vei. Det er veldig mye positivt som skjer. Den store teknologiindustrien, som har levert avansert teknologi til norsk sokkel, er i ferd med å snu seg mot nye kundegrupper. Prosessindustrien har store ambisjoner om å bygge opp sin kapasitet og investere i grønne løsninger. Det skjer også mye i havbruksnæringen og designindustrien.

Olje- og gassindustrien vil fortsatt forsyne oss med inntekter i mange tiår fremover. Vi har dermed litt tid mens vi omstiller oss. Selv om det er en del utfordringer, er det all grunn til å ha en optimistisk tone.

Tekst: Stein Lier-Hansen, Adm. dir. i Norsk Industri.

Next article