Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Nord-Odal ønsker ny, grønn næring velkommen
Sponset

I Nord-Odal er de første vindturbinene på plass. Næringssjef Eva Snare håper grønn kraft og gode vilkår vil gjøre det attraktivt for industribedrifter å etablere seg i kommunen.

Med sentral plassering og gode rammevilkår er Nord-Odal midt i blinken for bedrifter på leting etter tomt. Det er ikke uten grunn at Mapei valgte akkurat denne kommunen da de skulle utvide sitt nordiske hovedkvarter i 2018. 

– Vi har næringsarealer som allerede er regulert og opparbeidet med infrastruktur, slik at man kan komme fort i gang med en byggeprosess. I tilknytning til det veletablerte industriområdet Granerud er det nå tilgjengelige næringstomter i et område på rundt 450 daa, og på samme område er det mulig å utvide slik at samlet areal utgjør hele 1000 daa, sier næringssjef i Nord-Odal kommune, Eva Snare.

Bærekraft gir fordeler

Med grønn profil og regulerte tomter tilgjengelig håper hun flere industriaktører vil ønske å etablere seg i en vindkraftproduserende kommune. 

– Tomtene her er rimelige, og vi har et godt rabattsystem som gjør at man får rabatt hvis virksomheten gir nye arbeidsplasser og produksjonen drives etter en bærekraftig forretningsmodell, sier Snare.

Det er dessuten mange servicebedrifter lokalisert i nærheten, slik at det blir enkelt å skaffe kortreist leveranse av tjenester som inngår i verdikjeden, som blant annet transport- og mekaniske tjenester.

Strømmen som produseres i vindkraftverket går inn i et felles, europeisk strømnett. Selv om den fysiske kraftflyten ikke kan styres inn mot enkeltforbrukere, er det naturlig at den strømmen som produseres nært et forbrukspunkt i stor grad flyter dit forbruket er. 

– Mulighet for lokalisering med vindturbiner i bakgrunnen bør derfor være veldig interessant for industribedrifter med fokus på bærekraft, mener Snare.

Emil Oderud t v (Akershus Energi Vind AS) Eva Snare (Nord-Odal kommune). Foto: Nord-Odal kommune

33.000 husstander

Det er på Songkjølen og Engerfjellet de 34 vindturbinene er i ferd med å reise seg.

– Totalt vil vindturbinene produsere 530 GWh fornybar energi hvert år, noe som tilsvarer normalforbruket til 33.000 husstander, sier daglig leder i Akershus Energi Vind AS, Emil Orderud. 

Han mener Norge satt med gulloddet da politikerne i Norge og mange andre land bestemte at CO2-utslippet måtte ned for å få bukt med klimakrisen. En overgang fra fossilt til elektrisk kraft ble da som nå ansett som en av de beste virkemidlene, og når det kommer til utnyttelsen av vann- og vindkraftressurser er landet vårt ideelt.

– Den billigste og mest interessante kilden til ny fornybar energi er vind. I Nord-Odal ble avgjørelsen om å bygge ut et vindkraftverk tatt i 2016, forteller han.

Flere fordeler

Snare legger ikke skjul på at etableringen av vindturbiner har ført til debatt. 

– Det er kontroversielt å bygge vindturbiner, og det dukker opp spørsmål om hva man får igjen for ulempene en slik utbygging har med seg, sier hun. 

Dersom vindparken fører til god næringsutvikling, mener hun fordelene er flere. 

– På sikt vil vindparken gi kommunen høyere inntekter i form av eiendomsskatt, i byggefasen brukes det lokale næringslivet som underleverandører, og det vil også bli noen nye arbeidsplasser på driftssiden, sier hun. 

Akershus Energi Vind vil ifølge Orderud samle sin vindkraftkompetanse i Nord-Odal og har allerede fire ansatte i tillegg til minst seks ansatte som har serviceansvar på vindturbinene. Flere av disse er ansatt lokalt.

Av Katrine Andreassen

Next article