Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Nå skal det satses på mineralutvinning
Sponset

Mineraler er viktig for å sikre et bærekraftig og moderne samfunn. Vi trenger litium til elbilbatterier og titan til miljøvennlige pigmenter og fly, og disse mineralene kan utvinnes i Norge og Norden. 

Norge har lang historie når det gjelder utvinning av mineraler, men de siste tiårene har det vært få etableringer av nye virksomheter. Dette er i ferd med å endres, forteller daglig leder i Nordic Mining Ivar Sund Fossum. 

– I tiden fremover vil det satses både på utvinning av nye mineraler og utvinning på nye steder i landet, sier han.

Ivar Sund Fossum

Daglig leder i Nordic Mining

Kortreiste mineraler

Årsaken til at gruvedrift har fornyet aktualitet, er at mineraler er nøkkelen på flere områder i det moderne samfunnet. 

– Dette forsterkes av det grønne skiftet. Europa produserer i dag to til tre prosent av de viktige mineralene som kreves for å redusere klimautslipp, mens resten importeres. Dette er ikke bærekraftig når vi vet at flere av mineralene kan utvinnes i Norge og Skandinavia, sier han. Fossum forteller at det totalt er behov for 13 mineraler og dermed 13 gruver for å skape vindkraft, og 17 mineraler og 17 gruver for å produsere solkraft.

Mineraler for en bærekraftig fremtid. Les mer her!

Gode arbeidsforhold

Det er flere grunner til at han mener det er gunstig for Norge og nabolandene å bidra til å forsyne Europa og resten av verden med mineraler

– Særlig her i landet har vi en lang kyst, som er gunstig i henhold til sjøtransport. Det å starte med utvinning av mineraler vil i tillegg skape grunnlag for langsiktige bedriftsetableringer i distriktene, sier han. 

Han mener utvinning i Norge vil gi de som kjøper produktet en trygghet om at det er bærekraftig produsert. 

– For oss i Europa er det jo mer miljøvennlig å bruke lokale kilder enn å transportere mineraler fra andre steder i verden, og i tillegg gir det trygghet om at de som jobber med utvinningen har gode og regulerte arbeidsforhold og at sikkerhet og miljøhensyn er ivaretatt. Dette er ikke en selvfølge mange andre steder i verden, sier han.

Spisskompetanse er nødvendig

Det har skjedd mye i mineralindustrien de siste tiårene, og det vil være behov for kompetanse blant annet innen digitalisering, geologi, miljø, automatisering og kommunikasjon.   

Økt satsing på mineralutvinning vil gi nye og spennende arbeidsplasser. Les mer her!

– Det blir mindre fysisk arbeid i gruvene enn det var før, men vil likevel kreve mange arbeidsplasser. For eksempel vil mange som har jobbet i oljebransjen sitte på viktig kompetanse, sier han.

Mineralindustrien vil derfor spille en viktig rolle i den samfunns- og næringsmessige omstillingen som vi står overfor.

Tekst: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article