Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Mo i Rana forbereder seg på vekstsjokk
Sponset

De har gjort det før, nå skal de gjøre det igjen: Rana kommune forbereder seg på vekstsjokk. I løpet av få år kan folketallet nær fordobles.

Vi sier det først som sist: Sjansen din er nå. Kommunen med Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana, har pløyd jorda for deg som har tanker om å etablere næringsvirksomhet, for deg med tanker om å flytte, for deg som har en gründer i magen. De har gjødslet med batterifabrikk som vil ha stort behov for arbeidskraft, en kommende storflyplass, solid kommuneøkonomi, investerings- og innovasjonsselskaper, et variert arbeidsmarked, Nord-Norges største havbruksregion med ledige lokaliteter, nye boligtomter og solid kommunal infrastruktur med skoler, barnehager og sykehus for å nevne noe. Nå inviterer de deg til å høste. Og det er som alltid ellers: De som kommer først får velge på øverste hylle.

Et batterieventyr

– Det er ikke ønsketenkning eller visjoner. Dette er konkrete, vedtatte planer, sier Ole M. Kolstad, administrerende direktør i Rana Utvikling, kommunens næringsetat.

Ole M. Kolstad

Administrerende direktør for Rana Utvikling.

Batteriprodusenten FREYR er i gang med byggingen av den første av fem fabrikker i Mo i Rana, i det som blir den største industrisatsingen på fastlandet siden krigen. Den litiumbaserte batterifabrikken, med kapasitet på 32 +2 GWh, blir en av de største batteriprodusentene i et Europa som vil ha et nær umettelig behov for batterier. FREYR vil ha behov for 1.500 ansatte som skal rekrutteres fra inn- og utland.

– I tillegg kommer en hel underskog av leverandører, entreprenører og tjenesteytende bedrifter. Vi snakker om en vekst på 10.000 – 12.000 tilflyttere, sier Kolstad. I dag har kommunen vel 26.000 innbyggere.

Batteriproduksjon er svært energikrevende, derfor var tilgangen på lokal, grønn og fornybar kraft avgjørende for FREYR sitt valg av Mo i Rana. I tillegg kunne Mo i Rana skilte med et allerede imponerende industrimiljø.

Norges nye storflyplass

I juni satte Stortinget av 3,3 milliarder kroner til Polarsirkelen lufthavn. Norges nyeste storflyplass vil stå klar i 2025 om lag samtidig med at FREYR er ferdig utbygd.

– I tillegg til å støtte opp under industriutviklingen, vil Polarsirkelen lufthavn gi nye muligheter innen turisme og reiseliv, sier Kolstad, som understreker de gudegitte forutsetningene Helgeland har: 

– Vi har en fantastisk skjærgård med flere tusen øyer, vi har villmark og vi har dramatiske fjell innen en times biltur fra byen.

At Rana kommune har økonomiske muskler viser seg blant annet i at kommunen har bidratt med 450 millioner kroner til utviklingen av flyplassen. I tillegg har kommunen investert 1,3 milliarder kroner i skoler de siste årene. En ny dypvannskai er også under planlegging.

Rana Utvikling bidrar i betydelig omfang i arbeidet med å skaffe Mo i Rana og Helgeland en stor lufthavn. 

– Vi er klare!

– Er dere beredt til en så voldsom vekst?

– Vi er klare! Vi har 1.425 regulerte boligtomter, vi har attraktive næringsareal, vi har rigget den kommunale infrastrukturen, som skoler og barnehager, til den første vekstbølgen. Men vi er ikke ferdige. Om to-tre år må vi styrke oss for å møte nye vekstbølger, sier Kolstad.

Han påpeker at arbeidsmarkedet er svært variert:

– Vi trenger folk innen alle typer næringer og fagdisipliner. Den neste store suksesshistorien i Norge vil skrives her, slik den også har blitt gjort før, sier Kolstad.

Da Norsk Jernverk ble bygget opp etter krigen, doblet folketallet seg to ganger i Rana. 

– Det er i vårt DNA å være åpne og inkluderende og ta varmt imot tilflyttere, avslutter Kolstad.

Les mer om Rana Utvikling her!

Av Jeanette Høie

Next article