Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Leverer digitalt økosystem for gjenbruk av byggematerialer og møbler
Sponset

Hvert år går store mengder kontormøbler rett på søppeldynga, simpelthen fordi de ikke passer virksomhetenes nye lokasjoner. Det gjelder også fullt anvendelige vinduer, dører og andre materialer. Loopfront, Finn.no for byggematerialer og møbler, skal bidra til at disse kan brukes på nytt.

For å få bukt med bruk og kast i bygg- og anleggsnæringen, har innovasjonsselskapet Loopfront utviklet en digital ombruksplattform. Formålet er å kartlegge gjenbruks-potensialet for byggematerialer og inventar. Plattformen skal slik skape et helt økosystem for gjenbruk, sånn at eiendomsutviklere og utbyggere enkelt kan finne frem til ressursene de trenger – samtidig som de sparer penger og reduserer klimautslipp.

– Det haster nå, for dette er noe vi skulle ha vært i gang med for lengst. Men nå begynner vi for alvor å få på plass systemer som skal tilrettelegge for gjenbruk – også innenfor bygg- og anlegg. Loopfronts digitale plattform fasiliterer for utveksling av alt fra bygningsmaterialer, via butikk- og kontormøbler og dører, til VVS, forteller selskapets forretningsutvikler, Katja Samara.

Ifølge henne, favner plattformen produsenter, brukere, byggherrer, redesignere, transportører, entreprenører, arkitekter, montører, renovatører, finans- og resirkulerings-foretak. Så langt har man gjennom plattformen kartlagt over 120.000 brukte møbler og bygg- og anleggsmaterialer.

Gagner klima og økonomi

Når et foretak registrerer inventarlister, kan de selv avgjøre hva de trenger, og hva som kan kastes eller selges. Dette går langt utover det en får gjort i regnearkene. I tillegg har Direktoratet for forvaltning og økonomistyring lansert retningslinjer for å hindre kjøp før det foreligger oversikt over ressursene man har fra før.

– Det vi vil få til, er at kretsløpet ikke tilføres ting som allerede eksisterer, og kan komme til ny anvendelse. Klarer vi det, vinner både bunnlinjen og klimaet.

– Vi syns jo at flere skal ha tilgang til digitale hjelpemidler, for å ta samfunnet i en mer klimavennlig og sirkulær retning. Så det er klart vi er glad for at flere eiendomsaktører, deriblant fylkeskommuner og kommuner, går foran og tar et ordentlig krafttak for sirkulærøkonomien, skyter administrerende direktør Michael Curtis inn.

– Og vi ser allerede tegn til at det begynner å bli vanligere å kjøpe brukt enn nytt. Det er positivt, men vi må fortsette å utvikle metoder som gjør det enklere. Vi kan hjelpe alle organisasjoner som ønsker å gå over til sirkulær økonomi, avslutter Katja Samara.

Av Jarle Petterson

Next article