Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Kvarts muliggjør et lavkarbonsamfunn
Sponset

Kjernen i The Quartz Corps (TQC) sin virksomhet er å tilby et materiale som er avgjørende i det grønne skifte.

Kvarts er det mest vanlige mineralet vi har. Allikevel er det få som klarer å skape så stor verdi av mineralet som The Quartz Corp.

The Quartz Corp ble etablert i 2011 og er et internasjonalt selskap med produksjonssteder i USA og Norge, i tillegg til kontorer i Storbritannia og Kina. Våre produkter regnes blant de beste i verden, både på grunn av våre avanserte produksjonsmetoder og at vi har tilgang til verdens reneste kvartsforekomster. Råstoffet fra våre gruver i North Carolina sendes til fabrikken på Drag i Hamarøy kommune for fortsatt prosessering ved vår moderne fabrikk. Her har vi utviklet en rekke høyt spesialiserte, interne teknikker som gir en renheten på 99,999 prosent. Sluttproduktet brukes av våre kunder i en rekke høyteknologiske applikasjoner som gjør den grønne skiftet mulig.

Høyteknologisk prosessindustri

Den globale overgangen fra fossile brensler til et lavkarbonsamfunn er kun mulig ved hjelp av mineraler, og etterspørselen etter kvarts vil fortsette å vokse. Mye av den teknologien vi omgir oss med er muliggjort av kvarts, og særlig den ultrarene kvartsen TQC fremstiller. Få andre aktører klarer det vi gjør, noe som gjør oss til en stor internasjonal suksess.

Gode lokalsamfunn er en nøkkel til suksess

Vi i TQC er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet utover å være en bedrift som prosesserer kvarts og gjennom det er en viktig bidragsyter til den grønne omstillingen. Det ligger dypt forankret i oss å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Vi skal være den gode naboen, som hjelper til å utvikle tettsteder der det er godt å bo og bli. Alt i samarbeid med de lokale.

Fordi vi er i en del av landet med begrenset tilgang på arbeidskraft, er det avgjørende at vi har et godt samarbeid med Hamarøy kommune og lokale interessegrupper. Vi ønsker å ha en aktiv dialog og ikke kun informere i etterkant. Det gjør at selskapet er godt integrert i lokalmiljøet og at vi ønsker å være noe mer enn en arbeidsplass.

TQC har i flere år arrangert årlige frivillighetsdager der medarbeidere jobber dugnad for lokalsamfunnet og i forlengelsen av dette arrangert årlig gratis Quartz musikkfestival.

En arbeidsplass preget av en tydelig misjon og sterke verdier

TQC sin suksess er tuftet på et sterkt ønske om å bidra til utvikling av selskapet, leder- og medarbeiderskap. Det er en ubyråkratisk organisasjon med stor mulighet til å påvirke. Det er den gjennomgående entreprenørinnstillingen som trekker mange kompetente medarbeidere til selskapet.

Medarbeiderundersøkelsene bekrefter nettopp at TQC har høyt engasjerte og stolte medarbeidere. Mange opplever at de får brukt faget sitt og at de får utvikle seg inn i nye roller. Det er også en av årsakene til at TQC klarer å tiltrekke seg og ikke minst holde på arbeidstakere med relevant kompetanse.

FAKTA

The Quartz Corp er et verdensledende mineralselskap som utvinner og renser kvarts til bruk av flere av framtidens nøkkelindustrier som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri.

The Quartz Corp har i dag ca. 350 medarbeidere fordelt på tre verdensdeler – Amerika, Europa og Asia. På Drag i Nordland har selskapet 170 faste medarbeidere fordelt på helkontinuerlig skift, laboratorie, kvalitets-, HMS -, logistikk-, utviklings- og prosjektavdeling, samt støttefunksjoner og ledelse.

Les mer på thequartzcorp.com

Next article