Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Industrial Green Tech sikter høyt
Sponset

Vi bygger ny klimapositiv industri. Bli med på utviklingen, inviterer Irene Siljan Vestby, leder av Industrial Green Tech (IGT). IGT er en av årets nye Arena-klynger i Norwegian Innovation Clusters, utviklet av bedrifter fra Norges største industriregion, Grenland i Telemark.

Vi tilbyr samarbeid for å utvikle, teste og bygge ny smart teknologi og effektive løsninger til industri og sirkulærøkonomi. Med utgangspunkt i Norges største konsentrasjon av prosessindustri og regionens ledende leverandørindustri og FoU-miljøer, kan vi bidra til ny livskraftig industrivekst og klimakutt verden trenger, sier leder for IGT, Irene Siljan Vestby.

avatar

Irene Siljan Vestby

Leder, IGT

Nå har vi lykkes med å få Arena-status, og nå skal vi lykkes med å forsterke en allerede solid samarbeidsplattform. Å komme først i mål som en klimapositiv industriregion før 2050 er en god påminnelse hele veien.

Stor interesse

Bedrifter i regionen og utenfra har allerede tatt kontakt. – Det er fantastisk oppløftende å merke så stor interesse. Noen av de første kommentarene jeg fikk var: «Endelig, det var på tide at Telemark og Grenland fikk status som Arena-klynge.» Og vi trenger flere dyktige samarbeidspartnere i industriklyngen, så ta kontakt, oppfordrer klimaoptimist Siljan Vestby.

Klimapostiv

– Bedriftene jobber nå samlet for å bli verdens første klimapositive industriregion. Målet er å gjøre norsk industri konkurransedyktig på global basis i det nødvendige grønne skiftet.

Industrial Green Tech (IGT)

•  Samarbeidsplattform for å utvikle nye grønne teknologiske løsninger til ny industriell vekst og kutt i klimagassutslipp.

•  Klyngen springer ut fra tre industrinettverk i Telemark, Industri Clusteret Grenland, Telemark Offshore og Teknologinettverk Telemark, med hovedvekt i Grenland og Norges største konsentrasjon av prosessindustri.

Kontakt Irene Siljan Vestby, [email protected] www.industrialgreentech.com

Av Siri Krohn-Fagervoll

Next article