Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Hydrogen gir utslippskutt og verdiskaping i hele landet 
Fremtidens industri

Hydrogen gir utslippskutt og verdiskaping i hele landet 

Varanger Krafts hydrogenfabrikk i Berlevåg. Foto: Marika Nilsen, Norsk Hydrogenforum

Hvis vi skal nå klimamålene, er det ingen vei utenom hydrogen. Nå tas investeringsbeslutningene i Europa og globalt. Dette er en unik mulighet for Norge til å videreføre sin rolle som energinasjon og ta en ledende posisjon som teknologileverandør, skriver generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.  

Det blir stadig tydeligere at omstillingen til lavutslippssamfunnet går for sakte, og elektrifisering og batterier vil ikke kunne gjøre jobben alene. Store utslippskutt må tas i kraftkrevende industri, skipsfart, tungtransport, bygg og anlegg og luftfart. Det må skje ved hjelp av hydrogen. 

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær, Norsk Hydrogenforum 

Norge i front

Verdens første hydrogenferje, MF Hydra, har vært i drift i et år og vist at Norge kan gå i front i maritim sektor. I 2025 skal Vestfjorden-ferjene over på hydrogen, og norske rederier har annonsert en rekke nye hydrogen- og ammoniakkskip. I industrien forbereder selskaper som Yara, Celsa og Ineos Tyssedal å erstatte kull og naturgass med hydrogen. Vinteren 2023 ble Europas første nullutslipps byggeplass med hydrogen demonstrert i Oslo. I tungtransporten kommer fyllestasjoner og lastebiler, og nylig lanserte Avinor og SAS et samarbeid med flyprodusenten Airbus om hydrogen i luftfarten.  

Hydrogenproduksjon i Norge

I Norge produseres og forbrukes i dag 225 000 tonn fossilt hydrogen produsert fra naturgass. Fremover må hydrogenet produseres med svært lave eller ingen utslipp. Fornybart hydrogen produseres ved å benytte strøm til å spalte vann, såkalt elektrolyse. Lavkarbon hydrogen produseres ved å fange og lagre CO2 fra naturgassen. Norsk Hydrogenforum har kartlagt 59 planer for hydrogenproduksjon i Norge. De fleste søker nasjonale kunder som har behov for å redusere sine utslipp, men flere ser også til europeiske markeder.  

EU skal importere 10 millioner tonn hydrogen innen 2030 og vil akselerere sin hydrogensatsing utover 2030-tallet. Ved å bygge et hydrogenrør til Tyskland kan Norge videreføre sin rolle som energinasjon, samtidig som vi bidrar til å sikre Europas energiforsyning. 

Verdiskapning i hele landet

Norge var først ute med produksjon av ammoniakk ved elektrolyse på Rjukan i 1929. I dag besitter vi verdensledende kompetanse innen elektrolysører, brenselceller, lagringstanker, skipsfart, undervannslagring, karbonfangst og sikker produksjon. Norske forskningsinstitusjoner leder noen av Europas største forskningsprosjekter for hydrogen. IEA anslår at verdens totale hydrogenkonsum øker fra 95 til 150 millioner tonn i 2030. En norsk satsing på hydrogen vil bidra til at norsk industri kan levere løsninger til et globalt marked. Slik sikrer vi både utslippskutt og verdiskaping i hele landet. 

FAKTA

Norsk Hydrogenforum (NHF) er den nasjonale bransjeforeningen for hydrogen og ammoniakk.

Les mer på hydrogen.no

Next article