Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Grønn og voksende batteri-industri
Sponset

Svein Kvernstuen som er CEO og gründer i Beyonder, skal sette batteri-industrien på agendaen i Norge. Med banebrytende teknologi har Beyonder skapt neste generasjons batterier for industriell bruk, som er både miljøvennlige og energieffektive.

– Man trenger ikke å være et geni for å se de gode mulighetene Norge har, med ren og billig kraft, for å etablere en batterifabrikk. Men for å tørre og satse må man gjerne være litt rart skrudd sammen, sier Svein.

Det hele startet i 2008-2009 i Australia, da han begynte å lese seg opp på bærekraft og grønne muligheter. Han kunne ikke skjønne hvorfor fokuset lå på å importere elektriske biler, fremfor å satse på verdiskapning i Norge.

Tenke resirkulerbarhet i design

– I dag er det kun noen få prosent av lithium-batteriene som blir resirkulert i hele verden. Skal vi produsere alle disse batteriene fremover, må vi tenke sirkulært. Kan innholdet i batteriene erstattes med mer bærekraftige materialer? Kan vi bygge løsninger som gjør det lønnsomt å produsere, bruker mindre energi og i tillegg reduserer CO2-fotavtrykket i produksjonsprosessen?

«Verdens beste karbon»

– Vi har byttet ut de mest miljøskadelige materialene med aktiv karbon. Med prosessen vi har utviklet og patentert, lager vi verdens beste karbon fremstilt av avfall fra skogsindustrien i Norge, altså sagflis.

– Så er det ikke sånn at vi legger opp til økt hogst av trær for å produsere Beyonder-batterier. Vi bruker i stedet eksisterende avfall fra skogsindustrien og øker verdiskapningen på det avfallet.

Norge har en del komparative fortrinn med billig og ren fornybar elektrisk kraft – og enn så lenge har vi et overskudd. Men vi har generelt lite kompetanse på batteri-industrien, så her må vi fokusere mer på å tilpasse utdanning på alle nivåer.

– Det utdannes nemlig ikke mer enn en håndfull batterieksperter i Norge i dag. Vi må få mer fokus på batteri-industrien som industri, og at det er en spennende arbeidsplass.

Nå jobber de for å etablere og tilpasse utdanningsløsninger på alle nivåer, og har drøftet mulige utdanningsløp med Universitetet i Stavanger. I dag er tre doktorgrad-stipendiater på plass hos Beyonder i samarbeid med universitetet, delvis finansiert av Forskingsrådet som en del av ordningen kalt nærings-ph.d.

Beyonder har per dags dato rundt 35 ansatte. De ansetter fortløpende og opptil flere ganger i uka, og regner med å være over 100 ansatte i løpet av året.

Første produksjonslinja i Norge

– Vi har nå investert 75 millioner kroner og fått etablert en produksjonslinje som er den første i Norge, som er under igangsetting nå. Vi er gradvis i gang med å fullprodusere celler, den ene maskinen etter den andre.

Alt er knyttet sammen i de gamle trykkerilokalene til Stavanger Aftenblad på Forus.

Første storskala produksjon blir etablert i Norge, men siden Beyonder har kontroll på teknologien, ser de for seg å også satse globalt etterhvert. Også for å slippe og transportere rundt halve jordkloden vil de da etablere andre produksjonsenheter i andre geomarkeder.

– Det er kjempestas å få være pioner i et så stort fagfelt og en sabla spennende industri å jobbe i. Norge har så enormt med muligheter, og derfor er det så viktig å få satt det på agendaen, for det er en tidsluke som må gripes nå.

– De største konkurrentene er multinasjonaleselskaper i Asia med 20 års forsprang og muskler, som vi nå skal ta igjen, avslutter Svein.

Løsningen Beyonder presenterer er attraktiv og unik – det finnes ingen tilsvarende løsning på markedet akkurat nå. Enn så lenge er de foran – og der skal de sørge for å holde seg.

Tekst: Martine Kolstad, redaksjonen @mediaplanet.com

Next article