Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Ettertraktede muligheter i Rennebu
Sponset

Det er kamp om næringsarealene i Trondheimsregionen. I Rennebu etableres store næringsarealer tett tilknyttet nye E6. Med lav arbeidsgiveravgift, nye næringsareal og god tilgang på kraft ligger det godt til rette for nye næringer.  Rennebu har en sentral beliggenhet hvor Østerdalen og Gudbrandsdalen møtes. Dovrebanen og E6 strekker seg gjennom kommunen og Orkla slynger seg ut mot kystriket.

Nå står over 200 mål med splitter nytt næringsareal klart til utvikling. Dette skjer i forbindelse med utbygging av ny E6 gjennom Rennebu.

– Her vil utviklerne skape et næringsområde som synliggjør Rennebu som Midt-Norges kraftsentrum med ren energi og legge til rette for et «grønt» næringsområde med bærekraftige løsninger, sier Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune. Han ser frem til at det nye næringsarealet skal skape grobunn for flere spennende næringer i en kommune som går inn for å legge til rette for etablering.

Ola Øie

Ordfører i Rennebu kommune

– Vi er svært fornøyd med å kunne tilby lav arbeidsgiveravgift. Sammen med gode næringsarealer, nærhet til Trondheim og flotte bokvaliteter er det all grunn til å være optimistisk for utviklingen i Rennebu, sier Øie.

Grønt kraftsentrum

– Med dagens krav til grønn energi, er det med stolthet at vi kan kalle Rennebu er et grønt kraftsentrum, sier Øie. Han nevner vannkraft som en viktig bærebjelke når det gjelder kraftleveranser, med kraftutbygginga av Orkla som renner gjennom kommunen. 

Nettopp derfor er mulighetene for kraftkrevende industri store i Rennebu. I sentrum finner vi Europas mest moderne operasjonssentral for vann- og vindkraft, som opereres av Trønderenergi.

Nye Berkåk stasjon åpnet høsten 2021. Foto: Rennebu kommune

Skogens gull

­­Det er ikke uten grunn at landets eldste hyttefabrikk ligger i Rennebu, i godt selskap med flere unike treforedlingsbedrifter med blant annet hytter, dører, bruer og brentpanel i sortimentet. Over hele landet finnes bærekraftige byggevarer produsert ved hjelp av grønn kraft og trematerialer fra Rennebus frodige skoger.

Også landbruket står sterkt i Rennebu.

– Vi har flere produsenter som utmerker seg med lokalmat- og drikkeprodukter. La meg nevne Grindal Ystri som gikk helt til topps i VM med sine utsøkte oster. I Rennebu får du også lokalproduserte drikkevarer, bakevarer, grønnsaker og kjøttprodukter som moskuspølse. Dette er utmerkede eksempler på videreforedling av de rike ressursene Rennebu og regionen har å by på, sier ordføreren.

Attraktiv hyttekommune

Med sine godt over 2000 hytter er det ingen tvil om at Rennebu er en attraktiv hyttekommune. Det krever at kommunen har fokus på bærekraftig utvikling også i fritidssegmentet.

– De fleste hyttene befinner seg ved inngangsporten til selveste Trollheimen, et fantastisk utgangspunkt for turliv til alle årstider, sier Øie. Men vi har også hyttefelt spredt rundt i hele kommunen omfavnet av et rikt løypenett på vinteren og turstier på sommeren. Ja, så har vi jo perlen Barnas Naturverden som byr på store turopplevelser for små fjellfolk.

Dette er Rennebu

Lav arbeidsgiveravgift 6,4 prosent.
Laveste bokostnader i regionen.
Knutepunkt: E6, Rv3, Dovrebanen, Lakseveien Fv700.
Avtsander: 8 mil til Trondheim, 7 mil til Orkanger, 3,5 mil til Oppdal, 11 mil til nærmeste flyplass.
Fritidsboliger: 2 100+.
Innbyggere: 2 453.

Les mer på rennebu.kommune.no.

Next article