Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Et helhetlig bidrag
Sponset

Nestlé iverksetter ambisiøse forpliktelser og initiativer for å oppnå 100 prosent resirkulerbar og gjenbrukbar plastemballasje innen 2025.

Som verdens desidert største produsent av både matvarer og drikkevarer er det sveitsiske selskapet Nestlé alt annet enn ukjent for folk flest. I takt med massivt salg av mat- og drikkevarer som Nescafé, Cheerios og KitKat, følger også enorme mengder emballasje, og i viten om at de selv er en stor del av den globale plastproblematikken, ønsker de likeledes å være en like stor del av løsningen. Etableringen av et forskningsinstitutt for bærekraftig emballasje er ett av tiltakene for å nå målet om 100 prosent resirkulerbar eller gjenbrukbar emballasje innen 2025.  

Nestlé har de siste årene inngått flere ambisiøse forpliktelser for å bidra til en mer bærekraftig matbransje. Blant annet skal vi redusere bruken av jomfruelig plast med en tredel innen 2025, og 50 prosent av plasten vi benytter i flasker skal være resirkulert innen samme år, sier Axel Heiberg-Andersen, kommunikasjonssjef i Nestlé Norge.

Et stort ansvar

– For å nå målene våre har vi vært nødt til å iverksette en lang rekke initiativer. Ett av dem er å utvikle mer bærekraftige materialer, som også er bakgrunnen for opprettelsen av forskningsinstituttet vårt. Her skal vi jobbe sammen med partnere langs hele verdikjeden, og innfri forpliktelsene og ambisjonene våre gjennom kunnskap. Vi skal teste ut nye materialer og forske på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, fortsetter han.

Heiberg-Andersen forteller at den totale bruken av Nestlés plastemballasje i 2019 i vekt utgjorde 1,5 millioner tonn som følge av den globale konsumeringen av deres produkter, og at dette medfører et stort ansvar for selskapet.

Nestlés emballasje-eksperter og leverandører har utviklet produkter i resirkulerbar papiremballasje, som Nesquik All Natural kakaopulver. Foto: Nesté

– Rundt én milliard Nestlé-produkter konsumeres hver eneste dag. Som et resultat av dette er emballasjebruken også stor, og da er det klart at vi også sitter på et betydelig ansvar. Vi vet at vi selv er en del av problemet, og er fast bestemt på å være en del av løsningen. Det tar vi konsekvensen av, med ambisiøse mål og tiltak. Det inkluderer også alternative leveringsmodeller av produktene våre, som refill-løsninger og gjenbruk. Alle steiner skal løftes på.  

Nødvendig med infrastruktur

For at matbransjen som helhet skal være i stand til å skape en mer bærekraftig fremtid, mener Heiberg-Andersen at det må bygges en fungerende infrastruktur som på global skala muliggjør innsamling, sortering og resirkulering. Han sier det er krevende, men nødvendig for å kunne utgjøre en forskjell.

– Samtidig som vi jobber for å redusere bruken av plastemballasje jobber vi også for å bygge en global infrastruktur. Dette er krevende – både i henhold til kostnader og strenge reglementer, men det hjelper lite om emballasjen vår er resirkulerbar og gjenbrukbar om det ikke finnes infrastruktur til å samle inn, sortere og resirkulere. Vi må alle se helhetlig på dette, for det holder ikke at vi i Nestlé gjør vår del dersom det ikke finnes et system som kan ta unna materialene. Dette handler også om å drive frem en atferdsendring hos forbrukerne. Nordmenn er verdensmestere i panting, men det er også fordi vi har et velfungerende system for pant her, sier han.

Globalt samarbeid

I dag er 66 prosent av Nestlés plastemballasje enten resirkulerbar eller gjenbrukbar. Det samme er 87 prosent av deres totale emballasje målt i vekt. Men selv om prognosen er god, mener Heiberg-Andersen at mye arbeid gjenstår.

– På sikt er målet er å skape en lukket sirkel, der emballasjen man bruker i stor grad går i loopen og benyttes igjen, og igjen. Dette vil ta tid, og det må gjøres stegvis – for vi har verken teknologien, infrastrukturen eller adferden som gjør at dette kan realiseres i morgen. Det helhetlige målet krever et globalt samarbeid, som vi i dag ser konturene av, avslutter han. 

Next article