Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Det er på tide å løfte blikket
Kunstig intelligens

Det er på tide å løfte blikket

Mann holder foredrag om kunstig intelligens
Mann holder foredrag om kunstig intelligens
Foto: Justyna Hapeta
avatar

Alex Moltzau

CO-founder, AI Social Research

Kunstig intelligens er i stadig utvikling rundt omkring i verden. Det har blitt fremstilt som et kappløp eller en fotballkamp mellom nasjoner. Samtidig har maskinlæring blitt implementert i mange bransjer. La oss være kritiske og interesserte for å forstå endringene vi nå går gjennom. Vi trenger å samle samfunnsvitere som engasjerer seg for avansert programmering og programmerere med interesse for samfunnet for å utforske dette temaet.

Kjøpsvaner, valgresultater, relasjoner, handel, bybildet, kultur, militæret, lovgivning, klima og mye annet påvirkes allerede gradvis av kunstig intelligens.Våre naturlige ressurser og relasjoner påvirkes i økende grad av avansert teknologi, spesielt kommunikasjonsteknologi med integrert maskinlæring. Det er vanlig å høre om autonome roboter, optimalisering, beslutningstagning, trading, analyse av ulike slag og gjennomføring av visse typer oppgaver – for eksempel kundeservice gjennom chatbots.

I dette regnestykket er det noe som mangler. Frem til nå har debattklimaet rundt kunstig intelligens vært preget av et generelt fokus på hvordan benytte det, hvor sterk påvirkning det vil ha på ulike fagfelt og tidvis på etikken knyttet til dets bruk. Teknologien bak er interessant, men mye viktigere er de mulighetene og implikasjonene som teknologien fører med seg. Lite fokus har blitt lagt på det sosiale aspektet knyttet til kunstig intelligens, og særlig dets utfall og virkelige effektmål. Med god grunn begynner vi å tenke mer på de etiske konsekvensene av kunstig intelligens og dens påvirkning. Sosialt ansvar er viktigere enn noensinne for både en liten nasjon og verdenssamfunnet vi er en del av.

AI Social Research

Siden dette er et tema som allerede har konsekvenser for din og min hverdag, har vi, en gruppe nysgjerrige masterstudenter og bachelorstudenter ved Universitetet i Oslo (UiO) startet opp AI Social Research. Vi har blitt en interdisiplinær gruppe fra samfunnsvitenskapelig fakultet og institutt for informatikk ved UiO. Nylig har vi også fått oppslutning av dyktige studenter ved andre universiteter og nylig uteksaminerte studenter i arbeidslivet. Som interdisiplinær gruppe med samfunnsvitenskapelige tyngder vil vi lære og undersøke hvordan den teknologiske utviklingen preger samfunnslivet, og gi nye perspektiv inn i diskusjonen om AI og dets fremtid, ved å trekke veksel på våre forskjellige bakgrunner. 

Når alt kommer til alt, hva er hensikten med en sportsbil hvis føreren ikke er skikket til å bruke den? Det er på tide å løfte blikket.

Med en mer samfunnsvitenskapelig tilnærming kan vi stille spørsmål som for eksempel: Hva er hensikten med teknologiutviklingen? En sak er at AI kan komme til å endre verden. Et annet aspekt ved det er hvordan benytte AI til å «endre verden». Hvilket overordnet mål er det vi forsøker å nå? Innenfor dette temaet, kan en sosiologisk og psykologisk vinkling omhandle behov og sosiale strukturer.

Et spørsmål relatert til bruksområder for maskinlæring og kunstig intelligens, kan være: hvordan øke menneskers velvære, og dekke grunnleggende behov? Slik at vi klarer å håndtere oss selv som personer, før vi prøver å endre en hel rekke deler av samfunnet gjennom AI. For når alt kommer til alt, hva er hensikten med en sportsbil hvis føreren ikke er skikket til å bruke den? Det er på tide å løfte blikket.

Vi ønsker også å utvikle talenter som kan bidra til samfunnet og åpne dører for mer samarbeid. Til deg som leser dette: Vi håper at du har like lyst som oss til å satse på etisk samfunnsengasjert teknologiforståelse.

Av Alex Moltzau, CO-founder AI Social Research

Next article