Skip to main content
Home » Fremtidens industri » – Det er lettere å løfte ambisjonene sammen
Sponset

Det å være bærekraftig er avgjørende for dagens bedrifter, og i fellesskap er det lettere å gjøre positive endringer både for bedriften og miljøet.

Dette er tanken bak Arctic Cluster Team (ACT), som er et klyngepartnerskap bestående av 90 aktører med hovedtyngden i nord.

– Det startet som et samarbeid i 2016, mellom fire prosessbedrifter på Helgeland. Siden da har vi vokst raskt, og har også utvidet partnerskapet geografisk og med andre bransjer. Vi har fått med bedrifter som jobber tett opp mot industrien, for eksempel med matproduksjon og havbruk, sier Monica Paulsen, som er klyngeleder i ACT.

Monica Paulsen

Klyngeleder i ACT

Fremtidig velferd

Aktørene tilknyttet ACT har en felles visjon om å utvikle bærekraftige løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden.

– Dette er hjørnesteinsbedrifter som er avhengige av å finne gode løsninger for å være konkurransedyktige i et langsiktig perspektiv. Samtidig vil løsningene som utvikles ha stor betydning for bærekraft globalt, og et markedspotensial som kan utløse stor vekst i leverandørindustrien, sier hun. Det å utvikle nye, grønne verdikjeder er viktig for framtidig velferd i Norge.

– Klyngen jobber med verdikjeder innen batteri, hydrogen, karbonfangst, plast og bioøkonomi. Her er det mange gode initiativ, sier hun.

Gjennom økt innovasjonsevne og konkurransekraft i industrien skal ACT bidra til å innfri Norges forpliktelser i Paris-avtalen . Les mer her!

Mange fordeler

ACT har vokst med imponerende tempo, og Paulsen forteller at de siden årsskiftet har behandlet syv nye søknader fra aktører som vil være med i klyngen.

– Bedriftene ser at det er mange fordeler med å delta i klyngen. Det er et framoverlent miljø med fokus på bærekraft, og det gjør at ACT tiltrekker seg aktører med kompetanse og teknologi. Det bidrar til å skape en enda bedre innovasjonsarena, sier hun.

Klyngen gjør det enklere å finne relevante samarbeidspartnere til prosjekter, og det er lettere å løfte ambisjonene og være tøffe sammen.

– Det at man står sammen om et prosjekt, tar ned terskelen for hver enkelt, og kan også utløse større ressurser, legger hun til.

Helt avgjørende

Bærekraftig tankegang er ikke lenger bare positivt eller fremtidsrettet, det er helt avgjørende at alle tar ansvar for at vi skal nå togradersmålet.

– Både samfunnet, investorer og virkemiddelapparat forventer et sterkt bærekraftfokus, og konkrete handlinger som reduserer miljøavtrykk er avgjørende for å få aksept i markedet og støtte til innovasjon, sier hun.

Hun forteller at Norge har ligget i front lenge, og at de fortsatt er gode på å tenke grønt, men at det er nødvendig å hele tiden jobbe for å bli bedre.

– ACT har som mål å være en spydspiss i bærekraftig utvikling. Det betyr at vi må gå foran og skape nye løsninger, sier hun.

Battericellefabrikk

Det finnes flere eksempler på framoverlente aktører i klyngen, som går foran for å utvikle nye grønne verdikjeder. En av disse er Freyr, som har planer om å etablere en battericellefabrikk i Mo i Rana. Nylig fikk selskapet avtale om over sju milliarder kroner fra et investeringsselskap i USA. Deretter fikk de 39 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge, og 142 millioner fra Enova til bygging av pilotanlegg.

– Vi har ingen slik produksjon i Norge ennå, og må være raskt ute med god tilrettelegging for industrielle aktører hvis Norge skal kunne ta en posisjon i Europa, sier hun.

At det også er positivt for lokalsamfunnet, er hun heller ikke i tvil om.

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling av Norge. Les mer her!

Tekst: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article