Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Der ingen skulle tru, at nokon kunne – hurtiglade!
Sponset

Batteribasert energilagring utgjør en viktig brikke i fremtidens elektrisitetssystem. De gjør det mulig å benytte tilgengelig energi og overføringskapasitet optimalt, og det vil begrense behovet for de enorme investeringene transmisjons- og distribusjonsnettet står overfor.

Slik energilagring installeres på mange forskjellige steder i nettet, i fra store sentrale enheter, nær der energien genereres, til mindre distribuerte enheter nærmere der strømmen forbrukes. Desto nærmere forbrukeren energilagringen finnes, desto mer nytte kan den gjøre. 

Hurtiglading av elbil

Foto: Pixii

Et typisk eksempel der distribuert energilagring er en god investering, er ved hurtiglading av elbil. Det er mange som ønsker å kunne tilby elbillading på steder der det vil være for kostbart å oppgradere nettet for å kunne tilby en reell ladetjeneste. Her kan energilagring mangedoble maksimal effekt og bidra til å unngå store installasjon og drift kostnader.

Fordelene er:

  • Mangedoble maksimal effekt.
  • Unngå anleggsbidrag.
  • Begrense effekttariffer.
  • Unngå behandlingstid hos nettselskap.
  • Oppnå en ladetjeneste folk faktisk stopper for.
  • Marginer på solgte kWh og andre tjenester.
  • Enkel integrasjon av solstrøm.

Tilbyr skalerbare løsninger

Norske Pixii har sett muligheten i markedet for distribuert energilagring og tilbyr modulære og skalerbare løsninger for en rekke markeder og applikasjoner. Med et effektområde i fra 3kW-1MW kan man møte de fleste energilagringsbehov.

Pixii leverer energilagringssystemer for å begrense effekt tariffer, sikre optimal eget forbruk av solstrøm i offentlige/kommersielle bygg, boligsameier og jordbruk, for å nevne noen.

Nettselskaper er også på kundelisten, der energilagring bidrar til å bedre leveringskvaliteten i nettet, uten å måtte gjøre store kostbare og inngripende tiltak.

Tekst: Pixii

Next article