Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Den smarte industrien er framtiden i Norge
Fremtidens industri

Den smarte industrien er framtiden i Norge

Sponset av:
Illustrasjon: Midjourney (AI)
Sponset av:
Illustrasjon: Midjourney (AI)

Norge har en rik industriell tradisjon basert på naturgitte rammevilkår, men den globale konkurransen blir stadig tøffere. I en verden i rask omstilling, er det avgjørende med industri som leverer på bærekraft og effektiv produksjon. Det vil være disse bedriftene som bidrar til verdiskaping og lønnsomme, varige arbeidsplasser for framtiden.

Utviklingen av norsk industri har vært drevet av noen åpenbare og naturgitte fortrinn. Store mengder fornybar energi og rikelig med naturressurser, kombinert med en velutdannet arbeidsstyrke med høy teknologisk kompetanse, har gjort at vi lenge har vært en ledende kraft innen grønn industri og bærekraftig produksjon.

Nå er konkurransen tøffere enn noen gang, og fortrinnene ikke lengre like selvfølgelige. Vi har ikke en overflod av fornybare kraft, og vi mangler hoder og hender til å løse alle de utfordringene vi vil møte framover.

Automatisering og digitalisering

Skal vi lykkes må vi jobbe smart. Vi må omfavne de mulighetene som ligger i automatisering, digitalisering og kunstig intelligens. Dette er nøkkelkomponenter i fremtidens bærekraftige industriproduksjon. Kombinerer vi dette med kraften som ligger i en kompetent arbeidsstyrke og medarbeiderdrevet innovasjon, vil vi legge grunnlaget for økt og ny bærekraftig industriell verdiskaping i hele landet.

Vår oppgave

Effektiv og rask omstilling er avgjørende for å nå nasjonale ambisjoner og internasjonale forpliktelser. Siva og resten av virkemiddelapparatet skal sette fart på omstillingen, basert på et godt og tillitsfullt samarbeid mellom staten og private.

Siva har en tydelig rolle og et spesifikt samfunnsoppdrag: å sikre bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge – men vi gjør det ikke alene. Sivas tilbud er alltid i samarbeid med industri og øvrig næringsliv.

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer bidrar til etablering, utvikling og skalering av bærekraftige bedrifter. I ordningen Norsk katapult tilbyr Siva, sammen med internasjonalt ledende bedrifter og institutter, tilgang til avanserte testfasiliteter med tilhørende industriell kompetanse, slik at bedriftene kan videreutvikle sine produktidéer.

Eiendomsvirksomheten tilbyr oppstartsbedrifter tilpassede lokaler i innovasjonssentre i inkubasjonsfasen, og tilpasset industriell infrastruktur (industribygg/-parker) når idéer skal Industrialiseres. Siva tar risikoen på investeringen i eiendommen, mens bedriftene kan prioritere egenkapital og oppmerksomhet på det de har best kunnskap om – nemlig produksjonsutstyr, teknologi og verdikjeden.

Sammen former vi framtiden og jobber for en bærekraftig og konkurransedyktig norsk industri.

Siva – fra idé til industri, oftere og raskere

Next article