Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Den nye industrielle revolusjonen
Sponset

Industrien utvikler seg nesten fra dag til dag, og for Nortura er det viktig å henge med i den revolusjonen som foregår. Innovasjon krever nye måter å tenke på.

– Industri 4.0 var opprinnelig Tyskland sin strategi for digitalisering av industrien, men i dag er dette et begrep som brukes over hele verden om den industrielle revolusjonen vi er inne i nå, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

Tallet 4.0 peker på at vi er inne i den fjerde industrielle revolusjonen. I den første fikk vi maskiner og damp, deretter strøm og masseproduksjon, så automasjon og nå digitalisering.

Panengstuen mener likevel evolusjon kan være et like godt ord for å beskrive prosessen, og har liten tro på at Industri 4.0 vil kunne begrenses til en bestemt tidsperiode som tidligere revolusjoner.

– Utviklingen er rask og det skjer stadig noe nytt. Slik tror jeg det vil fortsette i årene som kommer, sier hun.

Anne Marit Panengstuen

Konsernsjef i Nortura

Alle ledd

Digitaliseringen skjer i alle ledd i industrien.

– Hos oss jobber vi for det første med å gjøre det mulig å følge hele verdikjeden fra bås til butikk. Målet er å kunne tracke dyret fra det er hos bonden, via vår slakting og bearbeiding og helt ut til butikken. Vi ønsker at forbrukeren også skal kunne ta del i denne kjeden, og at de skal få muligheten til å se hva de kjøper og hvordan dyret har hatt det, sier hun.

I Norturas egen verdikjede skal de som jobber i bedriften til enhver tid se hvilke varer de har inne, planlegge når de skal ut i butikk og bli enda flinkere til å vurdere hvor mye som må produseres.

– På våre produkter er holdbarheten relativt kort, og det å ha god data tilgjengelig, vil føre til at vi kan utnytte råvarene bedre, tilpasse oss behovet og redusere matsvinn, sier hun.

Foto: Nortura

Ønsker seg data

Også produsentens hverdag blir enklere, mer effektiv, lønnsom og mer bærekraft takket være digitaliseringen.

– Bonden kan dra nytte av data i forhold til hvordan dyrene bør fôres, utviklingen i klimaregnskapet, hvor raskt dyret vokser og hva som er mest effektivt for driften, sier Panengstuen.

Ny teknologi åpner også for innovasjon. Bioco-fabrikken, for utnyttelse av proteinrestråstoff og sårplaster basert på eggehinne, er eksempler på det.

Panengstuen forteller at det også i landbruket både finnes dem som omfavner ny teknologi og ønsker å prøve alt som er nytt, dem som bare henger med i utviklingen og noen etternølere som helst vil drive som før.

– Min erfaring er imidlertid at veldig mange ønsker tilgang til data og ønsker seg analyser som gjør at de kan drive mer effektivt, sier hun.

Tettere samarbeid

Med nye måter å drive på blir det også endrede behov for kompetanse. Panengstuen tror likevel ikke digitaliseringen fører til at man trenger færre ansatte i industrien.

– Vi trenger bare litt annen kompetanse. De som kan prosessene godt vil vi alltid ha behov for, mens robotisering tar over oppgaver som ikke krever spesiell kompetanse. Samtidig trenger vi flere som kan fremskaffe data og analysere denne, sier hun.

Kompetansen man trenger for å drive effektivt i dag er svært avansert, og det er vanskelig å finne en ansatt eller en yrkesgruppe som kan alt.

– De vi ansetter må kunne mye, men det vil også være viktig at de som jobber med for eksempel økonomi, elektronikk og prosess jobber tett sammen, sier hun.

Panengstuen mener for øvrig at vi i større grad vil se behovet for livslang læring i årene som kommer. Kompetanse er ferskvare, og nyutdannede som kommer til bedriften vil ha behov for jevnlig faglig påfyll.

Annerledes industri

For Nortura er det et mål å sitte i førersetet på vei inn i fremtidens industri, og dette er krevende. Ikke minst i en industri som på mange måter skiller seg fra andre.

– Hos oss foregår mye arbeid manuelt, og vi jobber hele tiden med individer. Ingen dyr er like, og det gjør det vanskelig å automatisere og digitalisere hele prosessen det skal gjennom. Vi kan heller ikke hente så mye erfaring fra andre bedrifter og kopiere denne, sier hun.

Dette gir tunge finansielle løft, og det teknologiske skiftet må dessuten skje på mange steder parallelt fordi produksjonen ikke er lokalisert på et sted.

– Dette er veldig utfordrende, men gir oss også en spennende hverdag, sier Panengstuen.

Av: Katrine Andreassen, [email protected]

Next article