Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Blikket langt fremme og beltereima passe stram
Fremtidens industri

Blikket langt fremme og beltereima passe stram

Foto: Unsplash

Slik kan vi beskrive innstillingen vi trenger i 2022. I en usikker verden er det riktig å prioritere grep som sikrer stabilitet, forutsigbarhet og økt grad av selvforsyning. Samtidig må vi ivareta både mennesker og miljø, økonomi og demokrati. Vi må tenke kortreist, sirkulært og langsiktig.

Vi snakker mye om varestrømmer som strupes eller er uønsket gjennom pågående internasjonale kriser. Vi trenger å sørge for tilgang på ressurser så nært som mulig, fra steder vi ønsker å samhandle med. Flagge forsyninger hjemover.

Trenger flinke folk

En enda nærmere og minst like stor krise for næringslivet er tilgang på folk. Kompetanse. Hender. Folk.

Vi kan bruke pekefingeren, eller helst en utstrakt hånd, i alle retninger. Fra kommunene som må sørge for at ungdommen er rusta med de ferdighetene og den kunnskapen de trenger for å gå opp og ut i livet og videre skolegang. Til fylket som må dimensjonere videregående slik at alle får læreplass og fagbrev, eller blir forberedt på mer teoretiske studier. Så må staten sørge for å stokke studieplassene slik at vi får tilstrekkelig med teknologer og IT-kyndige, helsepersonell, og andre faggrupper som næringslivet ikke får nok av.

En bro til arbeidslivet

I tillegg må vi finne måter å bygge broen tilbake til arbeidslivet for alle de som kan. Folk som står utenfor arbeidslivet, må gjennom kompetanseheving og andre tiltak løftes inn på innsiden. Her samarbeider bedriftene, fylket og staten via NAV allerede, men må nok dra på litt for å klare å ivareta den ressursen hvert enkelt individ har og er.

Vi må også fortsette å spille på et dynamisk europeisk arbeidsmarked, og bruke mekanismene for midlertidig og innleid arbeidskraft som en bro inn til fast arbeid.

Skaper verdier

Så må vi bruke våre naturressurser klokt. Hver kvadratmeter trøndersk jord og berggrunn, skog, innsjøer, fjorder, elver og kyststripe er verdifulle, og kan forvaltes på ulikt vis. Tankegangen rundt hvordan vi bør prioritere bruken av areal og ressursene der er avgjørende. Vi legger selvsagt bærekraft i bunn, men det betyr jo ikke å la være å bruke naturens mange ressurser, både til rekreasjon, opplevelse, kulturutøvelse og verdiskaping.

Vi skal fortsette å produsere næringsrik mat, trøndersk tømmer, og hente ut mineraler og vann. Vi skal videreutvikle en bærekraftig energiforsyning, bygge boliger og utvikle infrastruktur på land og til havs. Det er her vårt allerede sterke næringsliv skal skape verdier for å finansiere velferden. Dette skal vi gjøre på en effektiv og kunnskapsbasert måte. Uten å begrense fremtidige generasjoners muligheter til å gjøre det samme.

Det gjør vi hvis vi tenker kortreist, sirkulært og langsiktig, og lar politikere, kunnskapsmiljø og næringslivet lage gode forutsigbare rammer for dette sammen.

Hege Tunstad

Senior kommunikasjonsrådgiver i NHO Trøndelag

Next article