Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Backer Switch: Tre steg til elektrifisering av industrielle oppvarmingsløsninger
Sponset

Backer Switch bidrar til at industriaktører reduserer klimagassutslipp ved å gå over fra fossile energikilder til elektrisitet som oppvarmingsløsning.

– Våre ingeniører gir råd om hvordan industriprosesser kan bli mer bærekraftig. Rapporten har økonomisk analyse og vi kan levere fullt ferdig løsninger, når kunden ønsker det, sier salgs- og markedssjef, Stian Gundersen og Bærekrafts- og markedsansvarlig, Oda Beate Lerheim i Norske Backer.

– Elektrifisering av prosesser i industrien er enklere enn man tror, når man vet hvordan, sier Gundersen.

– Våre ingeniørers spesialitet er omstilling til elektriske oppvarmingsløsninger for prosessindustrien.

Industriell overgang fra fossilt til elektrisitet

I spesialbygde produksjonslokaler på SIVA Industriområde på Kongsvinger, skreddersys elektriske oppvarmingsløsninger, tilpasset prosessindustriens spesifikke behov.

– Vi er sertifisert for å levere trygge og solide varmeløsninger, basert på elektrisitet, sier Lerheim.

Oda Beate Lerheim, Bærekrafts- og markedsansvarlig. Sammen med Stian Gundersen, Salg- og markedssjef. Foto: Norske Backer

3-trinnsmodellen til bærekraft fra Backer Switch

Bedriften besøkes av våre ingeniører, som går gjennom eksisterende anlegg, for å kartlegge utfordringer og muligheter. Ut fra befaringen og teknisk informasjon, utarbeider vi en rapport med forslag til konkrete løsninger, økonomiske analyser og anslag for redusering av CO2.

Skreddersøm: Våre designingeniører utformer oppvarmingsløsningen. Viktige områder optimeres, som valg av materialer, komponenter, teknologi, temperaturstyring, energiforbruk, bærekraft, kostnadseffektivitet og samsvar med gjeldende lover, forskrifter og standarder.

Norske Backers mekaniske avdeling produserer spesialtilpassede komponenter og produkter, og leverer standardenheter som installeres i produksjonen. Prosessen følges tett av fagpersonell fra Norske Backer.

Bærekraft, kostnader og gjenbruk av varme

En oppvarmingsløsning fra Norske Backer kan være med å dekke flere av kundens behov. Ett eksempel kan være varmekolber produsert til bruk som bremsemotstand. Disse genererer varme, som videre kan gjenbrukes for å dekke behovet for oppvarming andre steder i lokalene eller prosessen.

– Med lang erfaring fra tilsvarende prosjekter ser ingeniørene raskt løsninger som bidrar til å redusere kostnader og øke bærekraftperspektivet, sier Lerheim.

Foto: Norske Backer
Foto: Norske Backer

Mange referanseprosjekter

– En av våre kunder er HOFF Potetindustrier AS. De hadde problemer med å oppnå tilstrekkelig varme i frityroljen.

– Vi beregnet, konstruerte, og produserte store flensmonterte varmekolber i syrefaste gjennomstrømmere, med nok effekt til å dekke varmebehovet i kundens industrielle frityrkokere på 180 grader. Dette ble installert og koblet sammen med det eksisterende produksjonsanlegget.

– Vi har mange fornøyde kunder, som har fått fremtidsrettede og bærekraftige løsninger fra oss. Ta kontakt direkte eller sjekk ut norskabacker.no.

– Vi kan bidra til økt bærekraft i industriprosesser, avslutter Lerheim og Gundersen.

Backer Switch gir skreddersydde oppvarmingsløsninger

Next article