Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hva blir viktig i fremtidens arbeidsmiljø?
Fremtidens arbeidsplass

Hva blir viktig i fremtidens arbeidsmiljø?

Jan Olav Christensen. Foto: Geir Dokken

Moderne arbeidsliv sies ofte å være inne i en «fjerde industriell revolusjon» som i stor grad er drevet av raske teknologiske fremskritt. Demografiske endringer, globalisering og klimaendringer er også viktige endringsdrivere som påvirker fremtiden til arbeidsmiljøet vårt.

Vi må regne med høy endringstakt, nye teknologier, ny anvendelse av eksisterende teknologi og mer fjernarbeid. Det gir både utfordringer og muligheter fremover. Digitalisering og bruk av ny teknologi har gjort det mulig å tilpasse seg nye omstendigheter raskt, men bringer også med seg spørsmål om hvordan vi setter grenser. Fleksibilitet kan bety frihet og kontroll over egen arbeidssituasjon, men fleksible arbeidsmåter kan potensielt også føre med seg utfordringer som sosial isolasjon, svekket sosial støtte fra ledere og kolleger, og problemer med å balansere krav fra arbeid og privatliv.

En viktig helsefremmende faktor

Dette henger tett sammen med spørsmålet mange er opptatt av i disse dager: Hvor mye fjernarbeid er det fordelaktig å legge opp til? Internasjonal forskning på dette området tyder på at fjernarbeid kan bli belastende og lite produktivt hvis omfanget blir for stort, om ordningen ikke er frivillig og om arbeidsoppgavene ikke passer helt til det å jobbe hjemmefra. Men dette kan variere fra arbeidsplass til arbeidsplass, og også fra arbeidstaker til arbeidstaker. Dermed kan det være utfordrende å finne ordninger som passer godt for alle og gir god organisering og nødvendig forutsigbarhet.

En ting forskning over mange tiår kan fastslå med sikkerhet, er at arbeidstakeres opplevelse av kontroll over egen arbeidssituasjon er en viktig helsefremmende faktor som kan legge grunnlag for meningsfulle og sunne jobber. Medvirkning og mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon kan bidra til en sunn utvikling dersom det prioriteres i utformingen av fremtidige arbeidsplasser og arbeidsmåter.

Avgjørende for et bærekraftig arbeidsmiljø

Norsk arbeidsliv er preget av høy tillit, autonomi og samarbeid, og burde være godt rustet til å møte endringene som kommer. Det vil være viktig å bygge på de åpenbare styrkene ved norsk arbeidsliv for å videreføre disse inn i framtiden.

Om endringene vi står overfor, fører til økt eller redusert produktivitet, og bedre eller dårligere arbeidshelse, er avhengig av hvordan utfordringene − og mulighetene – håndteres. Kunnskap om faktorer som kan øke eller redusere risiko er avgjørende for å sikre et bærekraftig arbeidsmiljø. På STAMI jobber vi med å avdekke hva som er viktigst for at alle sysselsatte i Norge skal ha en trygg og produktiv arbeidshverdag – hver dag.

Tekst: Jan Olav Christensen

Next article