Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Gir pandemien en pekepinn på fremtidens arbeidsliv?
Fremtidens arbeidsplass

Gir pandemien en pekepinn på fremtidens arbeidsliv?

Foto: Unsplash

Pandemien har preget hvordan vi har jobbet de siste to årene. En undersøkelse gjennomført blant Abelias medlemmer viser at erfaringene fra pandemien vil prege arbeidslivet og hvordan vi skal jobbe i tiden fremover.

Undersøkelsen viser at fremtidens arbeidsliv blir mer fleksibelt. Det er først og fremst bra, men vi ser også noen utfordringer knyttet til hjemmekontor. Blant annet faren for lavere lojalitet, mindre samhold og høyere turnover. Dette er de fem største utfordringene for arbeidsgiverne fremover:

  1. Svakere sosialt samhold og fellesskapsfølelse, som følge av mer hjemmekontor.
  2. Spennet mellom individets interesser og fellesskapets interesser, som følge av mer hjemmekontor.
  3. Lavere lojalitet til arbeidsgiver, som medfører høyere turnover.
  4. Knappere tilgang til relevant kompetanse.
  5. Ta en de i stadig raskere teknologisk utvikling.

Øystein Eriksen Søreide

Administrerende direktør i Abelia

Hjemmekontor har kommet for å bli

Over to av tre virksomheter oppgir at de fortsatt vil bruke hjemmekontor i tiden fremover. Digitaliseringen har bidratt til at det er enklere for flere å ha hjemmekontor, og de fleste virksomheter har det meste på plass for å tilrettelegge for en god og fleksibel arbeidshverdag.

Selv om et stort flertall av virksomhetene forventer mer bruk av hjemmekontor fremover, er det kun én av fem virksomheter som planlegger å redusere antall kontorplasser. Det viser at økt bruk av hjemmekontor ikke handler om kostnadsreduksjoner, men å legge til rette for en mer fleksibel arbeidshverdag for de ansatte. Samtidig viser undersøkelsen at det er store geografiske forskjeller. Virksomheter i Oslo og Viken er generelt mer positive til hjemmekontor. Til gjengjeld forventer virksomheter i det samme geografiske området en høyere turnover enn tidligere.

Fleksibel arbeidshverdag krever tydelig ledelse

Abelias undersøkelse viser at flertallet mener at en hybrid arbeidshverdag gir både økt effektivitet og redusert sykefravær. Men den hybride arbeidshverdagen løfter likevel noen utfordringer. Virksomhetene trekker frem frykten for svakere sosialt samhold og fellesskapsfølelse. Mindre tilstedeværelse kan også føre til lavere lojalitet, som igjen kan føre til økt turnover. Økt turnover er ikke et problem i seg selv. Det blir først et problem dersom virksomhetene ikke klarer å erstatte eller rekruttere den kompetansen de trenger.

Av Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia

Next article