Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Fremtidens arbeidsplass er fleksibel
Sponset

Tiden da vi satt og jobbet på små, grå kontorer er over. På fremtidens arbeidsplass, jobber vi aktivitetsbasert, i forskjellige soner og fra forskjellige steder.

Da Marianne Wollan startet kontorfellesskapet Evolve i 2004, var det stort sett gründere og frilansere som tok kontakt. I dag er de store, globale selskapene overrepresentert. De ønsker fleksibilitet, mindre ansvar og mulighet for at de ansatte kan jobbe nærmere hjemmet.

– Hos oss binder man seg ikke opp i antall kvadratmeter. Vi tenker antall ansatte. Man kan oppjustere og nedjustere plasser og areal etter behov. Dermed får man kostnader i tråd med selskapets behov og utvikling, sier Wollan.

De unges arbeidshverdag

Flere ønsker også muligheten til å leie satelittkontor, eller distriktskontor, slik at ansatte som bor et stykke unna hovedkontoret, slipper og pendle.

– Mange ser verdien av å kunne bruke flere sentere og jobbe på kryss av disse, sier Elisabeth Nordgård Vikenes, area manager i Evolve. Hun legger til at selskaper med mange unge ansatte, må legge til rette på en helt annen måte for å være en attraktiv arbeidsplass.

– De unge kreftene jobber annerledes enn eldre. De unge syns det er spennende å være en del av et miljø med flere selskaper, der de har en fast arbeidsplass og bruker de ulike sonene etter behov, sier Vikenes.

Dette får du på Evolve: Tilgang 360 dager i året, 24 timer i døgnet på alle evolve sine sentre – gratis internett. Les mer her.

Jobber i soner

Og nettopp dette med soner er et nøkkelord hos Evolve. På Evolves sentre, er det store aktivitetsbaserte soner med åpne arbeidsplasser. Man får tilgang på møterom, stillerom, sosiale soner, business lounge og alkover. Kontorene ligger i næringsbygg med fasiliteter som kantine og treningsrom. Evolve tilbyr også låsbare teamkontorer av ulike formater.

De siste tiårene, har det vært en stor utvikling innen kontordesign. Jobben har blitt en livsstil, og vi vil jobbe i inspirerende og motiverende miljøer.

– Dette tar vi på alvor, og vi jobber tett med interiørarkitekter. Alle våre sentere har høy kvalitet på møblene, og gode pulter og stoler, sier Vikenes.

Elisabeth Nordgård Vikenes (t.v), area manager i Evolve sammen med Marianne Wollan (t.h), daglig leder i Evolve. Foto: Glenn Rokeberg

 Viktig med beliggenhet

– Vi er veldig opptatt av beliggenhet. Evolves kontorer ligger i områder med tilbud som butikkhandel, spisesteder, hotell, konferanse, helse, trening, aktivitet, bolig og kanskje skole, sier Wollan.

– Kunden skal være stolt av arbeidsplassen sin. Man skal kunne ta imot kunder og samarbeidspartnere med hevet hode. Dette gjelder ikke minst for mindre selskaper som ellers ikke ville hatt mulighet til å sitte i disse fantastiske byggene, sier hun videre.

Den nye hverdagen

Etter Covid19 kom til Norge, ble arbeidshverdagen snudd på hodet. Evolve har merket stor pågang etter vårens nedstengning.

– Fremtiden er usikker, og ingen vet hvordan verden ser ut om ett år. Å få den fleksibiliteten vi kan tilby, er viktig for mange. Sentrene våre har også store lokaler, så ingen trenger å sitte oppå hverandre. Ikke minst, så tilrettelegger vi med intensivert renhold og antibak, sier Vikenes.

Høy standard

En av de som leier kontorer hos Evolve, er Bouvet Norge AS. De inngikk avtale i september om kontorplass på Drammen Business Center.

Jørgen Kaasa, leder av Bouvets kontor i Drammen og Sandvika, forteller at de er avhengig av en viss kvalitet på kontorene de leier.

– Beliggenhet og standard er viktig. Kontorene våre må være gode representasjonslokaler for både ansatte og kunder. I tradisjonelle lokaler, må man også selv ta ansvar for adgangskontroll, sikkerhet, sørge for at printeren virker og at lokalene blir vasket. Hos Evolve får vi hele pakka, og vi betaler oss ut av dette ansvaret og kan konsentrere oss om kjernevirksomheten, sier han.

På Evolves sentre, er det store aktivitetsbaserte soner med åpne arbeidsplasser. Foto: Glenn Rokeberg

Bærekraftig

Mange av Bouvets ansatte er konsulenter som er mye ute hos kunder. Samtidig samler Bouvet relativt hyppig både ansatte og kunder, og har da behov for større lokaler.

– Det er ingen vits for oss å leie mange hundre kvadratmeter for de gangene vi møtes alle sammen. Vi er opptatt av bærekraft, og vi syns ikke det er riktig å varme opp og vedlikeholde lokaler som ofte står tomme, sier Kaasa.

Attraktiv arbeidsplass

– Når smittetrykket avtar, og vi går mer tilbake til det normale, ser jeg for meg at Bouvets ansatte kan kombinere hjemmekontor og arbeid hos kunder, med kontorplass på et senter i nærheten av der de bor, sier Kaasa.

– Da slipper de å bruke tid på pendling. Så har vi ulike fellesmøter i en eller annen variant noen ganger i måneden. Jeg tror dette blir den nye måten å jobbe på, og noe som gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. Skal vi få de beste folka til å komme til oss, må vi ha de beste arbeidsplassene og kunne tilby en moderne arbeidshverdag, sier han.

Fakta om Evolve

– Tilbyr kontorlokaler til leie i 27 sentra på Østlandet. Alle ligger sentralt til.
– Alle byggene er fullservicebygg med resepsjon, personalrestaurant, dusj og garderober, treningssenter og konferanselokale.
– Man kan jobbe fra flere sentre etter behov.
– Arbeidsplassene er profesjonelt tilrettelagt.
– Alt er inkludert, man kommer til dekket bord.
– Man betaler kun for det antall plasser man til enhver tid trenger.
– Kun tre måneders oppsigelse.

Dette får du på Evolve: Tilgang 360 dager i året, 24 timer i døgnet på alle evolve sine sentre – gratis internett. Les mer her.

Tekst: Marte Frimand, [email protected]

Next article