Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Proptech Innovation lanserer nytt satsningsområde for energi
Energieffektive bygg

Proptech Innovation lanserer nytt satsningsområde for energi

Illustrasjon: SWECO

Proptech Innovation, en næringsklynge med nesten 100 virksomheter, lanserer «energi» som sitt nyeste fokusområde. Målet er å øke samarbeidet i bransjen rundt optimalisering av energiforbruk og smarte energiløsninger i bygg, for å redusere energiforbruket.

Bygg- og anleggsbransjen står overfor store utfordringer knyttet til energiforbruk, og Norge forventer et kraftunderskudd som kan føre til høyere strømpriser og energimangel. Ifølge SINTEF kan energieffektivisering av bygg frigjøre 13 TWh strøm innen 2030, noe som tilsvarer strømproduksjonen til omtrent 3400 store vindmøller​​.

Birthe Espeland

CEO, Proptech Innovation

Kine Abbott Solberg

Gruppeleder BIM og Digitale Prosjekttjenester, Sweco

Sofie Osbeck

Head of Department, Sweco

KraftKur

Initiativet «KraftKur» skal samle bransjen for å utforske hvorfor bygg ikke presterer optimalt med hensyn til energieffektivitet. Gjennom kartlegging av energiforbruk i ulike bygg, skal potensialet for forbedringer identifiseres. Innsamling og analyse av energidata vil gi innsikt i ineffektive prosesser og arbeidsmetoder som hindrer optimal energieffektivitet. Workshops arrangeres for å samle bransjens eksperter fra eiendomsutviklere, entreprenører, konsulenter, teknologiselskaper og forskningsinstitusjoner. Disse møteplassene er viktige for å dele kunnskap og erfaringer, og for å finne løsninger på felles utfordringer. Hver sparte kilowattime kan komme til nytte et annet sted med større behov.

Pilotprosjekt: Swecobygget på Fantoft

Det første bygget som skal under lupen i energisatsingen er Swecobygget på Fantoft i Bergen. Dette bygget, oppført i 2016, er Breeam Excellent-sertifisert med et beregnet energiforbruk på 35 kwh/m2. Til tross for dette, har driftserfaringene avdekket potensial for ytterligere energieffektivisering. Gjennom en omfattende energikartlegging og reoptimalisering skal Swecobygget oppnå enda bedre energieffektivitet. Erfaringene fra kartleggingen skal bidra til workshopene, hvor bransjens eksperter drøfter kjente problemstillinger innen energioptimalisering. Ved å utforske både eksisterende og ny teknologi, skal man utforme en beste praksis for energi gjennom byggets livssyklus.

Fremtidsutsikter og samarbeid

Proptech Innovation oppfordrer alle medlemmer og samarbeidspartnere til å delta i denne viktige satsingen. Gjennom deling og tilgjengeliggjøring av informasjon, kan vi sammen forme fremtidens energilandskap og bidra til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Målet er å skape energieffektive bygninger som er både miljøvennlige og økonomisk bærekraftige.

Eiendom gjort smart og bærekraftig

Proptech Innovation er en norsk næringsklynge innen bygg- og eiendomsbransjen. Målet vårt er å gjøre Norges største landbaserte industri smart og bærekraftig, samt å eksportere teknologier som muliggjør dette til resten av verden.

Next article