Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » – Look to Norway!
Energieffektive bygg

– Look to Norway!

Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF. Foto: Nicolas Tourrenc

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener det norske ingeniørmiljøet er langt framme når det gjelder bruk av kunstig intelligens (KI).

– Våre medlemmer er langt fremme teknologisk og har brukt KI og maskinlæring lenge, men den siste utviklingen med generativ KI gir nye muligheter som vår bransje tester ut i rivende fart. Vi hører: «Look to Norway», sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

KI utkonkurrerer ikke ingeniører

RIF består av 119 medlemsbedrifter med 500 lokalkontorer med 14 000 ingeniører, og omsetter for over 30 milliarder i året.

Bruken av KI er ikke nytt for RIF- bedriftene, men vi ser økt behov for samarbeid i hele verdikjeden i byggenæringen for at vi skal utnytte dataene bedre for mer bærekraftige løsninger, sier Hansteen.

Hun tror ikke behovet for ingeniører minsker med bruk av KI.

– Nei, ingeniørene vil samfunnet alltid ha bruk for. Så ingeniørene vil ikke bli utkonkurrert av KI, men derimot utkonkurrert av ingeniørene som bruker KI, utdyper Hansteen.

En fersk undersøkelse viser at halvparten av kommunene mangler systemer og rutiner for å hente ut energibesparelsespotensialet.

– Det offentlige burde steppe opp

EU har satt ambisiøse mål om en reduksjon på 11,7 prosent i energi innen 2030 og en utslippsfri bygningsmasse innen 2050.

– Vi erfarer at private eiendomsaktører er bedre på å følge dette opp, enn det offentlige. En fersk undersøkelse viser at halvparten av kommunene mangler systemer og rutiner for å hente ut energibesparelsespotensialet. Når kommunene har over 30 millioner kvadratmeter, er det ikke tvil om at ingeniørkompetanse kombinert med KI vil spille en viktig rolle for å spare både penger og miljø. Fordelen med KI er at vi blant annet kan få analysert store mengder data for å identifisere energisparingsmuligheter, sier Hansteen.

Flere energieffektive muligheter

Det er flere måter KI kan bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive.

KI kan simulere og analysere forskjellige løsninger som fra alt fra plassering og utforming til isolasjon, vindusplassering og materialbruk for å sikre maksimal energieffektivitet. KI kan også brukes til å overvåke og kontrollere energibruk i sanntid, sier Hansteen og fortsetter:

­– Videre kan det brukes til predikere vedlikeholdsbehov for å hindre unødvendig energiforbruk. KI kan også hjelpe til med å integrere fornybar energi i bygningenes energisystemer på en effektiv måte som optimalisering av lagringssystemer for energi og styring av energiflyt basert på produksjons- og forbruksmønstre, avslutter Hansteen.

Av Torbjørn Andersen

Next article