Skip to main content
Home » Digitalisering » Vil gjøre IT-sikkerhetsopplæring mer engasjerende med ny storsatsing
Digitalisering

Vil gjøre IT-sikkerhetsopplæring mer engasjerende med ny storsatsing

NorSIS har stor tro på at de vil klare å engasjere flere ansatte med quizer, spill og interaktive elementer som er lagt inn i disse opplæringspakkene. Foto: Getty Images

Flere nordmenn er i tvil om de vil klare å gjennomføre flere av de mest sentrale digitale sikkerhetsaktivitetene. Nå lanserer NorSIS et nytt opplæringsformat for å engasjere og motivere også de som synes IT-sikkerhet er kjedelig eller vanskelig.

– Den nye tilnærmingen til opplæring er en erkjennelse av at mange opplæringsprogrammer ikke er engasjerende og tilgjengelig nok for de mange som synes IT-sikkerhet er noe kjedelig. Vi har stor tro på at vi vil klare å engasjere flere ansatte med quizer, spill og interaktive elementer som er lagt inn i disse opplæringspakkene, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars Henrik Gundersen.

Her kan du se hvordan opplæringen er lagt opp og hvordan den ser ut.

Få gjennomfører organisert opplæring

I samarbeid med den norske læringsplattformen Motimate lanserer de nå et opplæringsprogram som blir lansert i forbindelse med årets store nasjonale sikkerhetsdugnad, Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Målet med kampanjen som NorSIS koordinerer på vegne av Justis- og beredskapsdepartmentet, er å bedre den digitale sikkerhetskulturen både blant befolkningen og i virksomheter.

Ifølge NorSIS-rapporten «Nordmenn og Digital Sikkerhetskultur 2020» har bare drøye én av fem nordmenn gjennomført organisert opplæring i informasjonssikkerhet i løpet av de to siste årene. Mange er også i tvil om eller tror de ikke greier å gjennomføre helt sentrale sikkerhetsaktiviteter.

Fremtidens måte å lære bort digital sikkerhet

Selv om bruken av totrinnsbekreftelse, et av de viktigste og enkleste sikkerhetstiltakene som finnes, økte kraftig fra 2019 til 2020, oppgir fremdeles mer enn én av fire nordmenn at de er usikre på eller tror de i liten grad vil klare å skru på denne sikkerhetsmekanismen selv. 15 prosent er usikre på, eller tror de i liten grad, er i stand til å undersøke om en lenke eller et vedlegg de mottar på e-post er trygt.

– Sammen med NorSIS har vi nå utviklet opplæringspakker som vi tror skal klare å engasjere enda flere ansatte enn tidligere gjennom hele året. Det er svært enkelt i bruk, kan brukes fra en app på mobiltelefonen din når det passer deg, og de ansvarlige i virksomheten kan følge opp de enkelte ansatte løpende. Dette er fremtidens måte å lære bort digital sikkerhet på til folk flest, sier gründer og administrerende direktør i det Kahoot-eide selskapet, Motimate, Rolf Risnes.

Samarbeidet med Motimate er ikke bare knyttet til den årlige kampanjen Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Framover vil det være mulig å anskaffe opplæringsinnhold gjennom hele året. Ledere kan enkelt følge med på gjennomføring og følge opp de ansatte. Opplæringspakken som nå er i salg, er en videreføring av fjorårets opplæring, med ny funksjonalitet og mer innhold.

Enda viktigere med sikkerhetskompetanse med hjemmekontor

Kursportalen vil også løpende bli fylt opp med nye kurs, om alt fra å sikre deg selv, om ID-tyveri til andre relevante kurs – som kan gjennomføres på PC eller en tilpasset app på mobiltelefonen eller nettbrett når det passer den enkelte ansatte.

– Når jobb og en rekke andre sosiale funksjoner blir flyttet hjem og på nett, slik det har skjedd i en rekke bedrifter under pandemien, er den grunnleggende sikkerhetskompetansen hver og en har desto viktigere. Da er denne type opplæringsprogrammer utviklet av en uavhengig og nøytral formidler av informasjonssikkerhet, som NorSIS, en investering i din egen virksomhets motstandskraft mot digitale trusler som høyst sannsynlig vil ramme, sier Gundersen.

Tekst: NorSIS

Next article